พ่อเมืองชลบุรี เปิดวิ่งฮาล์ฟ มาราธอน กระตุ้นการท่องเที่ยวเกาะสีชัง

พ่อเมืองชลบุรี เปิดวิ่งฮาล์ฟ มาราธอน กระตุ้นการท่องเที่ยวเกาะสีชัง

ad1

เมื่อเวลา 05.30 น.  วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567  นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมทั้งมอบรางวัล ในกิจกรรมวิ่งฮาล์ฟ มาราธอน (รายการ Run for the earth) ตามโครงการยกระดับให้เป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ ณ พระจุทาธุชราชฐาน อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี โดยมีนางสาวประภัสรา ศรีทอง ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชลบุรี นางอำไพ ศักดานุกูลจิต สไลวินสกี้ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี นายชูศักดิ์ นันทิธัญญธาดา นายอำเภอเกาะสีชัง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและนักวิ่งทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

การจัดกิจกรรม จัดวิ่งฮาล์ฟ มาราธอน (รายการ Run for the earth) เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการยกระดับให้เป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ได้เวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่งนับเป็นโอกาสครั้งสำคัญที่ปวงชนชาวไทยจะได้ร่วมกันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงเสียสละ ทุ่มเท อุทิศพระองค์เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด ทั้งนี้ กิจกรรม จัดวิ่งฮาล์ฟ มาราธอน (รายการ Run for the earth) 

ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี พร้อมทั้งเป็นการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวในภาพรวมให้กับจังหวัดชลบุรี และเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวให้จังหวัดชลบุรีเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) โดยทางจังหวัดชลบุรีได้เลือกเส้นทางการวิ่ง ที่อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี เป็นสถานที่จัดกิจกรรม เนื่องจากมีความพร้อมในด้านสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ นอกจากนี้ ยังสามารถเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ได้อีก เช่น บางแสน ศรีราชา เป็นต้น