ชาวท่าสองยางพร้อมใจทำบุญศาลหลักเมือง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง

ชาวท่าสองยางพร้อมใจทำบุญศาลหลักเมือง  สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง

ad1

นายอำเภอท่าสองยาง  ประธานพิธีทำบุญศาลหลักเมือง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง เทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่เมือง 2567.

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 นายอัครพันธุ์ พูลศิริ นายอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีทำบุญศาลหลักเมืองท่าสองยาง(แม่ต้าน)  ในเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่เมือง ประจำปี  2567.  ณ บ้านลำร้อง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ต้าน อ.ท่าสองยาง โดยมีนายวัชรพล พญาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลแม่ต้าน พร้อมผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลแม่ต้าน ให้การต้อนรับ  และ เข้าร่วมงาน

โดยพิธีทำบุญศาลหลักเมือง นั้นฝ่ายปกครอง อ.ท่าสองยาง เทศบาลตำบลแม่ต้าน ร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอท่าสองยาง ได้กำหนดจัดให้มีขึ้นในวันที่ 18 เมษายน ของทุกปี เพื่อสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง(แม่ต้าน)เนื่องในเทศกาลปีใหม่เมืองของชาวอำเภอท่าสองยาง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมฯในครั้วนี้ จำนวนมาก