'ชาญ พวงเพ็ชร์' ขึ้นรถแห่ เลือกนายก อบจ.ชูนโยบายสำคัญ เพื่อคนปทุมธานี

'ชาญ พวงเพ็ชร์' ขึ้นรถแห่ เลือกนายก อบจ.ชูนโยบายสำคัญ เพื่อคนปทุมธานี

ad1

เมื่อวันที่ 18 พ.ค.2567  นายชาญ พวงเพ็ชร์ ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี หมายเลข 1พร้อม นายสุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและทีมงาน ขึ้นรถแห่เชิญชวนประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองปทุมธานีและอำเภอสามโคก ให้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 30มิ.ย.2567นี้และแนะนำตัวปราศรัยชูนโยบาย“9 ดีๆ ที่ลุงชาญจัดให้”ดี 1.ด้านความปลอดภัยกล้อง CCTV ทั่วจังหวัดปทุมธานี ดี 2. ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ดี 3. ด้านการคมนาคม ดี 4. ด้านการสาธารณสุข ดี 5. ด้านการศึกษา  ดี 6. ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกีฬา ดี 7. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดี 8.ด้านเศรษฐกิจ และการสร้างรายได้ ดี 9. ด้านส่งเสริมการศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

นายชาญ พวงเพ็ชร์ เปิดเผยว่า นโยบายทั้ง 9 ของลุงชาญ เกิดขึ้นโดยการกลั่นกรองและคัดสรรจากปัญหาจริงของพี่น้องชาวปทุมธานี ด้วยตนเอง ทีมงานและเครือข่ายอาสาสมัคร ด้วยการลงพื้นที่พบกับพี่น้องทั่วจังหวัด ปทุมธานี ซึ่งทุกนโยบายอยู่บนรากฐานของความเป็นจริง และพร้อมที่จะลงมือดำเนินการได้ทันทีด้วยฝีมือของทีมงานคุณภาพ อาทิ กล้อง CCTV ทั่วปทุมธานี สนับสนุนและดำเนินการให้มีกล้องวงจรปิดทั่วจังหวัดปทุมธานี เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องชาวจังหวัดปทุมธานีทุกคน ปทุมธานีต้องสว่าง – ไฟฟ้าสว่างทั่วปทุมธานี ประสานงานกับหน่วยงานการไฟฟ้าและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง แก้ปัญหา ปรับปรุงและพัฒนาไฟทาง รวมถึงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่มืดทุกพื้นที่ เพื่อลดปัญหาการเกิดอาชญากรรม และสร้างปลอดภัยให้กับประชาชนในจังหวัดปทุมธานีถนนลูกรังต้องไม่มี ถนนดีๆต้องไม่มีลูกรัง 

ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปลี่ยนถนนลูกรังที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ทุกสายให้เป็นถนนคอนกรีตหรือถนนลาดยางปรับปรุงถนนทุกสาย ให้ใช้งานได้ดีและมีมาตรฐานน้ำประปาทันใจ ได้ใช้ทุกคน ประสานความร่วมมือ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุง และพัฒนาระบบเครือข่ายน้ำประปาให้มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพดี ครอบคลุมทุกพื้นที่ Wifi ดี มีใช้ทั่วเมือง จัดให้มี WIFI  ครอบคลุมทั้งพื้นที่ในจังหวัดปทุมธานี ปรับ Zoning ผังเมือง รองรับปัญหาการจราจร และเตรียมความพร้อมรับความเจริญ ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่สนับสนุนส่งเสริมให้มีศูนย์ฟอกไตในทุกอำเภอ เนื่องจากมีผู้ป่วยเป็นโรคไตในจังหวัดปทุมธานีเพิ่มขึ้นทุกปี 

และเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในด้านสุขภาพให้ประชาชน  มีรถฉุกเฉินทุกตำบล  24 ช.ม.โดยประสานความร่วมมือกับเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดรถฉุกเฉิน (Ambulance) บริการประชาชน 24 ชั่วโมง เพิ่มบุคลกากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้เข้าถึงประชาชน 24 ชั่วโมง  เรียนฟรีมีมาตรฐาน รถรับส่งฟรี เพื่อลดภาระผู้ปกครอง เพิ่มจำนวนโรงเรียนในสังกัด เพื่อสามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ สนับสนุนแท็บเล็ตนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ยุคดิจิตอล (Digital) ส่งเสริมการเรียน 3 ภาษา (ไทย จีน อังกฤษ) เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้ได้มาตรฐานสู่ความเป็นโรงเรียนระดับนานาชาติ  เพิ่มพื้นที่สีเขียว 

ส่งเสริมการสร้างสวนสาธารณะทุกอำเภอเพื่อลดมลพิษทางอากาศอากาศ ช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่นละออง  PM 2.5 เพิ่มอากาศบริสุทธิ์ให้กับปทุมธานี เป็นการสร้างจุดเปลี่ยนที่จะทำให้พื้นที่สีเขียวกลายเป็นหัวใจสำคัญของคนปทุมธานีและเป็นชุมชนที่น่าอยู่และยั่งยืน นี่เป็นเพียงแค่บางส่วนของนโยบาย 9ดีของตนเองและทีมงาน เรามีความพร้อมทุกเรื่องโดยเฉพาะของนโยบายและความตั้งใจ เรามีความตั้งใจชัดเจน ว่าเรามาเพื่อพัฒนาจังหวัดปทุมธานี ให้ดีขึ้นไม่ได้มาเพื่อหาผลประโยชน์โดยบรรยากาศในการขึ้นรถแห่หาเสียงในวันนี้ ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดี