BEDO มอบรางวัล “GEO Wisdom Prize” การประกวด Thailand Green Design Awards 2024

BEDO มอบรางวัล “GEO Wisdom Prize” การประกวด Thailand Green Design Awards 2024

ad1

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ หรือ BEDO เดินหน้าผลักดันการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพ ร่วมมอบรางวัลประเภท “GEO Wisdom Prize” ในการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมThailand Green Design Awards 2024

นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ ผู้อํานวยการ BEDO กล่าวว่า ปัจจุบันกระแสของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความหลากหลายทางชีวภาพได้รับความสนใจและเป็นที่พูดถึงกันมากขึ้น แต่ในความเป็นจริงแล้ว ความเข้าใจเกี่ยวทรัพยากรชีวภาพยังอยู่ในวงจำกัด ดังนั้นในการจัดการประกวดแข่งขันการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2024 ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี จึงได้มีการมอบรางวัล GEO Wisdom Prize รางวัลประเภทการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพ ซึ่ง BEDO ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการประกวดรางวัลนี้

ผู้อํานวยการ BEDO กล่าวต่อว่า นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ Thailand Green Design Awards 2024 ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการแข่งขันออกแบบผลิตภัณฑ์ในประเภทการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพ หรือ GEO Wisdom Prize เพื่อสร้างคุณค่าด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน คุ้มค่าและเป็นแนวคิดที่สามารถต่อยอดทางธุรกิจในอนาคตต่อไป ภายใต้นโยบาย BCG ที่ทำให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนจากความหลากหลายทางชีวภาพที่สามารถเพาะปลูกหรือเพาะเลี้ยงทดแทน พร้อมการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมโดยรวม นำทรัพยากรชีวภาพไปใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน

ทุกผลิตภัณฑ์ที่ส่งเข้าประกวดล้วนเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ เกิดจากกระบวนการคิดค้นเพื่อแก้ไขปัญหาการใช้ทรัพยากรที่มากเกินพอดี การใช้ทรัพยากรแบบหมุนเวียนลดปริมาณขยะ การใช้ภูมิปัญญาร่วมกับนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ รวมถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้ประโยชน์ที่หลากหลายและสวยงามน่าใช้มากขึ้น จากความคิดสร้างสรรค์เหล่านี้ จะเป็นต้นแบบแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรชีวภาพให้กว้างขวาง สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง มีโอกาสทางธุรกิจและตอบโจทย์ผู้บริโภคมากขึ้น

ทั้งนี้ รางวัล GEO Wisdom Prize คัดเลือกมาจากผลิตภัณฑ์ทั้งสิ้น 55 ผลงาน ผลงานที่ชนะเลิศ 4 ลำดับแรก เป็นผลงานที่โดดเด่นในเรื่องการใช้ความคิดสร้างสรรค์ผสมผสานร่วมกับนวัตกรรม การออกแบบที่สวยงาม ทันสมัย เหมาะแก่การใช้งาน และมีโอกาสทางธุรกิจ รังสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอย่างคุ้มค่า เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอย่างเต็มศักยภาพ สนับสนุนการผลิตที่มีความรับผิดชอบต่อทรัพยากรชีวภาพและสิ่งแวดล้อม และมีบทบาทในการช่วยแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในปัจจุบัน

“ในนาม BEDO ขอขอบคุณเวที Thailand Green Design Awards 2024 ที่เปิดโอกาสให้ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการก้าวไปข้างหน้าอย่างมุ่งมั่นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นเพื่อการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ และขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน ทุกหน่วยงาน ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในครั้งนี้ ทั้งรางวัล GEO Wisdom Prize และรางวัลอันทรงเกียรติอื่นๆ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความหลากหลายทางชีวภาพจะเป็นที่รู้จัก ตระหนักและเข้าใจมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะก่อนที่ธุรกิจจะออกผลิตภัณฑ์เพื่อวางจำหน่ายสู่ท้องตลาดจะมีการออกแบบอย่างใส่ใจและมีความรับผิดชอบต่อความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น เพื่อเสริมสร้างระบบนิเวศให้แข็งแรงและก้าวไปสู่ Nature Positive ในปี 2030 อย่างเต็มภาคภูมิ” ผู้อํานวยการ BEDO กล่าวย้ำ