"ชัชชาติ" เปิดตัว “Sabuy Square” ป้ายรถเมล์ติดแอร์พลังงานแสงอาทิตย์แห่งแรกในประเทศไทย

ชัชชาติ เปิดตัวป้ายรถเมล์ติดแอร์

"ชัชชาติ" เปิดตัว “Sabuy Square” ป้ายรถเมล์ติดแอร์พลังงานแสงอาทิตย์แห่งแรกในประเทศไทยad1

27 เม.ย. 2566 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิด “Sabuy Square” ป้ายรถเมล์ติดแอร์พลังงานแสงอาทิตย์แห่งแรกในประเทศไทย ณ บริเวณ Seacon Bus Station ด้านหน้าศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์ พร้อมเผยป้ายรถเมล์ติดแอร์พลังงานแสงอาทิตย์ ถือเป็นการนำนวัตกรรมเข้ามาใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะ ที่เกิดจากความร่วมมือของหลายหน่วยงาน ซึ่งในระยะต่อไป จะมีการประสานให้มีการจัดจุดดื่มน้ำประปาฟรี พร้อมติดตั้งระบบ Wi-Fi ฟรี รวมถึงดำเนินการเรื่องท่อร้อยสายสื่อสารลงดิน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกภาคส่วนต่อไป