หลายโรงเรียนเขตท่าตะโกเมืองปากน้ำโพยังถูกน้ำท่วมเปิดเรียนไม่ได้

หลายโรงเรียนเขตท่าตะโกเมืองปากน้ำโพยังถูกน้ำท่วมเปิดเรียนไม่ได้

ad1

ad1

หลายโรงเนียนในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ยังไม่สามารถเปิดทำการเรียนการสอนในวันที่1พ.ย.2564ได้  หลังในพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังและยังมีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 คณะครูและคณะกรรมการของโรงเรียนบ้านปากง่าม ตำบลวังมหากร อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  ลงพื้นที่เพื่อประเมินสถานการณ์และความพร้อมของโรงเรียนว่าจะสามาถเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา 2564ได้หรือไม่  หลังจากระดับน้ำในพื้นที่ยังคงท่วมขังและมีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง 

จากการเปิดเผยของนายจีระ เทียนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากง่าม ตำบลวังมหากร อำเภอท่าตะโก เปิดเผยว่า  ในขณะนี้คาดว่าจะยังไม่สามารถเปิดทำการเนียนการสอนตามปกติได้ โดยทางคณะครูจะทำการเรียนการสอนแบบออนไลน์ทดแทนก่อน  เนื่องจากสถานการณ์ยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติทั้งน้ำท่วมและโควิด-19ในขณะที่โรงเรียนอื่นๆ อีกหลายโรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์ ยังไม่พร้อมที่จะเปิดภาคเรียนด้วยเช่นเดียวกัน.