จีน

จีนส่งเครื่องบินขับไล่ J-10  จำนวน 19 ลำ รุกน่านฟ้าไต้หวัน ขู่สหรัฐแทรกแซงกิจการปมไต้หวัน

จีนส่งเครื่องบินขับไล่ J-10  จำนวน 19 ลำ รุกน่านฟ้าไต้หวัน...

จีนส่งเครื่องบินขับไล่ J-10  จำนวน 19 ลำ รุกน่านฟ้าไต้หวัน