ก.คมนาคมเล็งออกกม.รถบ้านวิ่งรับจ้างผ่านแอปฯ

ก.คมนาคมเล็งออกกม.รถบ้านวิ่งรับจ้างผ่านแอปฯ

ก.คมนาคมเล็งออกกม.รถบ้านวิ่งรับจ้างผ่านแอปฯ





ad1

ad1

22 ก.ย. นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  เผยความคืบหน้าร่างกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. …. ว่า ล่าสุดได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบก(ขบ.)พิจารณาออกประกาศและระเบียบที่เกี่ยวข้องในเรื่องของโครงสร้างด้านต่างๆ เพื่อประกาศให้ผู้ที่สนใจเข้ามาจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย สำหรับการเรียกใช้รถส่วนบุคคลผ่านแอปพลิเคชัน คาดขั้นตอนต่าง ๆ จะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้