รมว.มหาดไทยสิงคโปร์เผย เป็นเรื่อง "ท้าทาย" ในการให้ประเทศปลอดยาเสพติด เหตุปท.เพื่อนบ้านเข้าถึงง่ายขึ้น แต่สิงคโปร์โทษกม.ยาเสพติดเข้มข้น ขั้นประหารชีวิต

สิงคโปร์เผย เป็นเรื่อง "ท้าทาย" ในการให้ประเทศปลอดยา

รมว.มหาดไทยสิงคโปร์เผย เป็นเรื่อง "ท้าทาย" ในการให้ประเทศปลอดยาเสพติด เหตุปท.เพื่อนบ้านเข้าถึงง่ายขึ้น แต่สิงคโปร์โทษกม.ยาเสพติดเข้มข้น ขั้นประหารชีวิตad1

03 ก.ย. 2565  นายเค ชานมูกัม รัฐมนตรีมหาดไทยและกฎหมายของสิงคโปร์ เผยการเข้าถึงกัญชาได้ง่ายขึ้นในประเทศเพื่อนบ้าน ถือเป็นความท้าทายของสิงคโปร์ในการทำให้ประเทศปลอดยาเสพติด ซึ่งสิงคโปร์ยังคงมีการบังคับใช้กฎหมาย ในการป้องกันยาเสพติดอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะโทษประหาร

แม้จะถูกนานาชาติวิพากษ์วิจารณ์ แต่ชื่อเสียงของสิงคโปร์ก็ไม่ได้รับผลกะทบในแง่ของผู้คนที่ต้องการเข้าไปลงทุน หรือย้ายไปพำนักที่สิงคโปร์ และเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องทำความเข้าใจว่า โทษประหารชีวิตเป็นเครื่องมือยับยั้งที่ร้ายแรง และช่วยให้สิงคโปร์ปลอดภัยจากยาเสพติด