หนุ่มสาวฉันทนาลอยกระทงรอบพระอุโบสถจรดเที่ยงคืน

หนุ่มสาวฉันทนาลอยกระทงรอบพระอุโบสถจรดเที่ยงคืน

ad1

ad1

ปราจีนบุรี –หนุ่มสาวฉันทยาพร้อมชาวบ้านจูงมือหอบลูกหลานเข้าวัดลอยกระทงรอบพระอุโบสถเพื่อขอขมาแม่คงคาจรดเที่ยงคืน

เมื่อเวลา 00.25  วันนี้ 20  พ.ย.64 ผู้สื่อข่าว จ.ปราจีนบุรีรายงานบรรยากาศวันลอยกระทง  พบหลายพื้นที่งดจัดกิจกรรม เนื่องจากเกรงเป็นคลัสเตอร์แพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า    

ขณะที่ย่านเขตนิคมอุตสาหกรรม   อ.ศรีมหาโพธิ ที่ตั้งโรงงานมากกว่า 1,000 แห่ง  พบแรงงานหนุ่ม –สาวฉันทนา ทั้งไทย และต่างชาติ   รวมทั้งชาวบ้านใกล้ – ไกล    พากันเดินทางมาลอยกระทงวันเพ็ญ ขึ้น15 ค่ำเดือน 12  ที่วัดราษฎรเจริญศรัทธาธรรม ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี    เพื่อทำบุญและลอยกระทงรอบพระอุโบสถ   ซึ่งทางวัดได้จัดขึ้นทุกปี พบประชาชน  หนุ่ม –สาวพนักงานโรงงานฯลอยกระทงตั้งแต่หัวค่ำ  และโดยเฉพาะหนุ่มสาวฉันทนา  หลังออกกะดึกแล้ว   ยังพากันมาลอยกระทงจรดเที่ยงคืน

ทั้งนี้เนื่องจากสภาพภูมิประเทศตั้งในที่เนินสูงเป็นพื้นที่ไม่มี  หนอง  บึง   แม่น้ำลำคลองไหลผ่าน     แต่ด้วยแรงศรัทธาของชาวบ้าน    จากความคิดริเริ่มของท่านพระครูประสุตศีลคุณ เจ้าอาวาส ที่อยากให้ชาวบ้านได้มีโอกาสลอยกระทงเพื่อสืบสานวัฒนธรรมและขอขมาพระแม่คงคาตามประเพณีโบราณสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย      จึงคิดหาวิธีที่จะให้ชาวบ้านได้ลอยกระทงโดยไม่ต้องเดินทางไกล ด้วยการนำน้ำใส่หรือขังไว้ภายในกำแพงแก้วรอบพระอุโบสถ    ตกแต่งแสงสี น้ำตก สะพานข้ามน้ำไปยังพระอุโบสถ      เพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้ลอยกระทงแทนการลอยในแม่น้ำลำคลอง 

ซึงเป็นเรื่องแปลกใหม่ปลอดภัย จนกลายเป็นที่นิยมชื่นชอบของชาวบ้านและประชาชนทั่วไปที่ต่างก็เดินทางมาลอยกระทงที่นี่เพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยมีการวางมาตรการการป้องกันการระบาดของไวรัส    COVID – 19 อย่างเข้มงวดโดยการตรวจคัดกรองผู้ที่จะมาร่วมงานทุกคน   พร้อมจัดมหรสพ อาทิ หนังกลางแปลง ,ล้วงไหจับรางวัล  ท่ามกลางอาหาร -เครื่องดื่มขายดีเศรษฐกิจท้องถิ่นกระเติ้องในทันตา