นายสัตวแพทย์ สรวิศ ธานีโต   อธิบดีกรมปศุสัตว์ เผยภายหลังเข้าพบนายกรัฐมนตรี เน้นย้ำให้ควบคุมโรคให้ดี-ไม่ถอดใจ ทำงานเต็มที่แล้ว

นายสัตวแพทย์ สรวิศ ธานีโต  บอกไม่ถอดใจ ทำงานเต็มที่แล้ว

นายสัตวแพทย์ สรวิศ ธานีโต   อธิบดีกรมปศุสัตว์ เผยภายหลังเข้าพบนายกรัฐมนตรี เน้นย้ำให้ควบคุมโรคให้ดี-ไม่ถอดใจ ทำงานเต็มที่แล้ว

ad1

ad1

14 ม.ค. 2565  นายสัตวแพทย์ สรวิศ ธานีโต   อธิบดีกรมปศุสัตว์ เผยภายหลังเข้าพบนายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล ว่านายกรัฐมนตรีให้ช่วยกันขับเคลื่อนแก้ปัญหาโรคระบาดในสุกร โดยเน้นย้ำให้ควบคุมโรคให้ดี และให้ผู้เลี้ยงสุกรสามารถกลับมาประกอบกิจการได้โดยเร็ว พร้อมมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย เข้ามาช่วยเหลือในการสำรวจจำนวนสุกรที่ยังมีอยู่ในระบบ รวมถึงสำรวจความเสียหายที่เกิดกับผู้เลี้ยงรายย่อย  เพื่อช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว ยืนยันไม่ถอดใจในการทำงาน เพราะที่ผ่านมาตนเองได้ทำงานอย่างเต็มที่ ซึ่งการควบคุมโรคระบาดในสัตว์ จะต้องบูรณาการร่วมกัน ซึ่งนายกรัฐมนตรี รวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าใจและให้กำลังใจในการทำงานให้สำเร็จลุล่วงต่อไป