ไข่ขึ้นราคาอีก ปรับขึ้นไข่คละหน้าฟาร์มฟองละ 10 สตางค์ จาก 3.40 บาท/ฟอง (24 มี.ค.65) เป็น 3.50 บาท/ฟอง มีผลตั้งแต่พรุ่งนี้ ( 22 เม.ย. 65) 

ไข่ขึ้นราคา

ไข่ขึ้นราคาอีก ปรับขึ้นไข่คละหน้าฟาร์มฟองละ 10 สตางค์ จาก 3.40 บาท/ฟอง (24 มี.ค.65) เป็น 3.50 บาท/ฟอง มีผลตั้งแต่พรุ่งนี้ ( 22 เม.ย. 65) 
ad1


ad1

ad1

ad1

สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว จำกัด สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่สุพรรณบุรี จำกัด สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรี จำกัด และชมรมผู้เลี้ยงไก่ไข่จังหวัดเชียงใหม่ลำพูน ประกาศปรับราคาแนะนำไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร ขึ้นอีกฟองละ 10 สตางค์ คือ ปรับจาก 3.40 บาท/ฟอง (24 มี.ค.65) เป็น 3.50 บาท/ฟอง มีผลตั้งแต่พรุ่งนี้ ( 22 เม.ย. 65)  เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์มีราคาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง