ชาวเปรูหลายล้านคนยังคงปรารถนาที่จะเข้าถึงความต้องการขั้นพื้นฐาน: น้ำดื่ม (ชมคลิป)

ชาวเปรู

ชาวเปรูหลายล้านคนยังคงปรารถนาที่จะเข้าถึงความต้องการขั้นพื้นฐาน: น้ำดื่ม (ชมคลิป)ad1


ลิมา เปรู – ชาวเปรูในพื้นที่ชนบทรายงานถึงความไม่พอใจที่พวกเขาไม่สามารถเข้าถึงน้ำดื่มได้
แผนสุขาภิบาลแห่งชาติ พ.ศ. 2565-2569 จัดทำโดยกระทรวงการเคหะ การก่อสร้าง และสุขาภิบาล ชี้ให้เห็นว่าประชาชนมากกว่า 3 ล้านคนต้องทนทุกข์จากวิกฤตด้านมนุษยธรรมนี้


โดยระบุว่าประมาณครึ่งหนึ่งที่รวมอยู่ในการศึกษานี้อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบท ทำให้หลายคนต้องหันไปใช้วิธีการทั่วไปในการจัดหาน้ำ อย่างน้อยที่สุดก็คือแหล่งน้ำและถังเก็บน้ำ ซึ่งเป็นความท้าทายทางการเงินสำหรับครอบครัวในพื้นที่ชนบท
ลิมาซึ่งเป็นเมืองหลวงเป็นตัวอย่างของสถานการณ์ที่ย่ำแย่ในประเทศ หลายๆ ละแวกบ้านจะไม่เคยมีน้ำดื่มมาหลายปีแล้ว แม้ว่าจะอยู่ติดกับอาคารราชการก็ตาม


ปัญหานี้เกิดขึ้นพร้อมกับวิกฤตการให้บริการท่อระบายน้ำ โดยชาวเปรูมากกว่า 7.5 ล้านคนไม่สามารถเข้าถึงบริการที่สำคัญเหล่านี้ โดย 63 เปอร์เซ็นต์อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบท ต้องใช้วิธีขุดหลุมสำหรับส้วมซึม


Rocio del Pilar ชาวเมือง Puente Piedra กล่าวว่าน้ำไม่เพียงพอสำหรับครอบครัวที่มีสมาชิกเพียง 5 คนเท่านั้น
“Sedapal เรียกเก็บเงินคุณโดยเฉลี่ย 3.5 โซล พวกเขา [คนที่อยู่ในนิคมของมนุษย์] จ่ายระหว่าง 15 ถึง 30 [4 ถึง 8] โซลต่อลูกบาศก์เมตร คุณจะเห็นความแตกต่างใหญ่นี้ ครอบครัวเหล่านี้มีทรัพยากรน้อยลงแต่ต้องจ่ายค่าน้ำมากขึ้น” Josue Porras ผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำและการสุขาภิบาลจากมูลนิธิ Action Against Hunger กล่าว

ที่มา A24 News Agency