กบง.ปรับสูตรดีเซลเหลือแค่ B7 สูตรเดียวจากปัจจุบันมี 3 ชนิด ส่งผลให้ราคาดีเซลลดลงลิตรละ 1 บาท ราคาขายปลีกไม่เกินลิตรละ 28 บาท มีผล 1 ธค. 64 เป็นเวลา 4 เดือน

ดีเซลเหลือลิตรละไม่เกิน 28 บาท

กบง.ปรับสูตรดีเซลเหลือแค่ B7 สูตรเดียวจากปัจจุบันมี 3 ชนิด ส่งผลให้ราคาดีเซลลดลงลิตรละ 1 บาท  ราคาขายปลีกไม่เกินลิตรละ 28 บาท มีผล 1 ธค. 64 เป็นเวลา 4 เดือน

ad1

ad1

24 พ.ย. 2564  นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เผย ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติปรับสูตรดีเซลเหลือแค่ B7 สูตรเดียว จากปัจจุบันมี 3 ชนิดคือ B7 B10 และ B20 ทำให้ราคาน้ำมันดีเซลจะลดลงลิตรละประมาณ 1 บาท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.64 เป็นเวลา 4 เดือน โดยจะมีประกาศลงราชกิจจานุเบกษาต่อไป เพื่อช่วยประชาชนลดผลกระทบจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น โดยการปรับสูตร B100 ลดลง ทำให้ต้นทุนราคาน้ำมันลดลงด้วย ส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลลดลงเหลือไม่เกินลิตรละ 28 บาท