นายอำเภอสุไหงปาดี นำจิตอาสาร่วมกิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

นายอำเภอสุไหงปาดี นำจิตอาสาร่วมกิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
ad1


ad1

ad1

ad1

นราธิวาส-นายอำเภอสุไหงปาดีนำจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”นำหน่วยงานราชการทุกหน่วยงานในพื้นทีอำเภอสุไหงปาดี ร่วมแรง ร่วมใจ พัฒนารอบบริเวนมัสยิด 100 บ้านไม้แก่น ม.1ต.สากอ  อ.สุไหงปาดี

 นายซูปียัน แดเมาะเล็ง นายอำเภอสุไหงปาดี เป็นประธานในพิธีกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ร่วม ประชาชนและเจ้าหน้าทีจิตอาสาฯ ตำบลสากอ เจ้าหน้าที่ทหารพรานที่ 48 ตำรวจภูธรสากอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครอง จำนวนกว่า 150 คน ได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมด้วยการพัฒนารอบบริเวนมัสยิด 100 ปี ร่วมกันเก็บกวาดขยะ เศษใบไม้ ถอนหญ้าที่รกร้าง ทำความสะอาดรอบบริเวณมัสยิดเพื่อให้มัสยิด 100 ปีณ.มัสยิด 100 ปี ม.1 บ.ไม้แก่น ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

ซึ่งเป็นสถานทีประกอบศานกิจทางศาสนาอิสลามในพื้นที่เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม เนื่องในวันพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันทีระลึกมหาจักรีวงศ์  โดยประชาชนและเจ้าหน้าทีทุกหน่วยงาน ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ต่างรู้สึกปลาบปลื้มใจที่ได้ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านเป็นอย่างมาก

ข่าว.แวดาโอ๊ะ​ หะไร​ จ.นราธิวาส