ไทย-เวียดนามจับมือลุยเสริมความแกร่งธุรกิจ start up อาเซียน

ไทย-เวียดนามจับมือลุยเสริมความแกร่งธุรกิจ start up อาเซียน
ad1


ad1

ad1

ad1

ฮานอย/เวียดนาม-กระทรวงDESจับมือกระทรวงICTเวียดนามเตรียมตั้งคณะกรรมการร่วมพัฒนา start up 2 ประเทศพร้อมผลักดันพัฒนาระบบ6Gร่วมกัน

เมื่อวันที่ 20 พ.ค.2565  นาย ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจเเละสังคม เดินทางเข้าพบนายเหวียน แหม่ง หุ่ง รมว. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ(ICT) เวียดนาม พร้อมด้วย นายนิกรเดช พลางกูร เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ประจำประเทศเวียดนาม นาย เอกสิทธิ์ คุณานันทกุล เลขานุการรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจเเละสังคม เเละคณะกระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศเวียดนาม

ประกอบด้วยนายเจียว มิง ลอง (Trieu Minh Long) อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ นายเหวียน จอง เดื่อง (Nguyen Trong Duong) รองอธิบดี รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นายเหวียน มิง ทั้ง (Nguyen Minh Thang)  รองหัวหน้าสำนักงานกระทรวงฯ นายโด๋ กง แอง (Do Cong Anh) อธิบดีกรม Authority of Information Technology Application นางเจิ่น เล แอง - จนท.กรมความร่วมมือฯลงนามเซ็นสัญญาความร่วมมือเดินหน้าเสริมความแข็งแกร่งธุรกิจ start up อาเซียน ณ.กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม  ทั้งนี้นอกจากจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศเเล้ว ยังมีการหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านเเผนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของทั้ง2ประเทศ

นายชัยวุฒิ กล่าวว่า  ได้ขอความร่วมมือจากประเทศเวียดนามให้ช่วยสนับสนุนไทยในการสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งสมาชิกสภาบริหารของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union: ITU) อีกวาระหนึ่ง (ปี 2566 -2569) หรือ ค.ศ. 2023 -2026) ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ประเทศไทยสมัครรับเลือกตั้งต่ออีกวาระ

ด้านนาย เหวียน แหม่ง หุ่ง รมว. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ(ICT) เวียดนาม ได้กล่าวชื่นชม รมว.ดิจิทัลของไทย ว่าเป็นตัวเเทนของคนรุ่นใหม่ จึงอยากฝากให้จับมือกันขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลของทั้ง2ประเทศให้เป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการพัฒนาระบบ6G การส่งเสริมเเพลตฟอร์มต่างๆเรื่อง ‘ไซเบอร์ซีเคียวริตี้’  ทั้งนี้ทางเวียดนามได้มีการจัดทำกฏหมายดิจิตัล3ฉบับ ประกอบด้วย1.แผนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล  2.ยุทธศาสตร์รัฐบาลดิจิทัล 3. ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจดิจิทัล สังคมดิจิทัล  โดยกฏหมาย3ฉบับนี้ พร้อมเปิดเผยให้ไทยได้ศึกษาหากทางรัฐบาลไทยสนใจ                                            

ขณะเดียวกัน ก็พร้อมที่จะสนับสนุน ไทย ในเรื่อง ITU เพราะไทยเป็นสมาชิกก็เหมือนประเทศเวียดนามเป็นสมาชิกด้วยภายหลังการหารือร่วมกัน ทางไทยเเละเวียดนาม พร้อมที่จะจัดตั้งคณะกรรมการ พัฒนาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อส่งเสริม สตาร์ทอัพ ใหม่ๆ เเละเปิดโอกาสให้นักธุรกิจของทั้ง2ประเทศได้พูดคุยกัน โดยการจัดประชุมอย่างเป็นทางการในโอกาสต่อไป