ทูตจีนลงพื้นที่ชมไซต์งานก่อสร้าง ไฮสปีดเทรนกรุงเทพฯ-โคราช ช่วงนวนคร-บ้านโพ

ทูตจีนลงพื้นที่ชมไซต์งานก่อสร้าง ไฮสปีดเทรนกรุงเทพฯ-โคราช ช่วงนวนคร-บ้านโพad1

เอกอัครราชทูตจีน นายหาน จื้อเฉียง ลงพื้นที่ชมไซต์งานก่อสร้าง ไฮสปีดเทรนกรุงเทพฯ-โคราชงานสัญญาที่4-3ช่วงนวนคร-บ้านโพ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า MR. HAN ZHIQIANG (นายหาน จื้อเฉียง)เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย พร้อม MR.WANG LIPING (นายหวัง ลี่ผิง) อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจและพาณิชย์ และคณะ เยี่ยมชมความคืบหน้าไซต์ก่อสร้าง ไฮสปีดเทรนกรุงเทพฯ-โคราชงานสัญญาที่ 4-3 กิจการร่วมค้า ซีเอเอ็น หรือ CAN JOINT VENTURE   ตำบลเชียงรากน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี MR.WANG YINFEI  ประธานกรรมการ บริษัท ไชน่า สเตท คอนสตรัคชั่น เอนยิเนียริ่ง(ประเทศไทย)จำกัด  MR.XU WEITAO MR.LIU CHONGMING รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไชน่า สเตท คอนสตรัคชั่น เอนยิเนียริ่ง(ประเทศไทย)จำกัด MR.YANG ZHAO CFO บริษัท ไชน่า สเตท คอนสตรัคชั่น เอนยิเนียริ่ง(ประเทศไทย)จำกัด MR.MA SHENGSHUANG ผู้จัดการ China Railway Design Corporation Thailand MR.LI GUANGHE Chief Engineer  CSC consortium ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชม

โครงการรถไฟความเร็วสูงเป็นโครงการร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค กิจการร่วมค้า ซีเอเอ็น หรือ CAN JOINT VENTURE ซึ่งประกอบไปด้วย 1.ไชน่า สเตท คอนสตรัคชั่น เอนยิเนียริ่ง ตอร์ปอเรชั่น ลิมิเต็ด (CSCEC) 2.บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) ข้ากัด (AS) และ 3.บมจ.เนาวรัตน์พัฒนาการ หรือ NWR ได้ร่วมลงนานในสัญญาก่อสร้างกับ การรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อเข้ารับงานในโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานคร หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร นครราชสีมา) งานสัญญาที่ 4-3 งานโยธา สำหรับช่วงนวนคร บ้านโพโดยรายละเอียดงานประกอบด้วย 1.งานก่อสร้างโครงสร้างทางรถไฟยกระดับระยะทางรวม 23 กิโลเมตร2.งานก่อสร้างทางวิ่งเข้าศูนย์ซ่อมบำรุง 3.งานอาคารและสิ่งปลูกสร้างรองรับงานระบบรถไฟฟ้า4.งานระบบระบายน้ำ งานรื้อย้ายรางระบบสาธารณูปโภคต่างๆ และงานอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ มูลค่าโครงการรวม 11,525.35 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

สำหรับสัญญาที่ 4-3 ช่วงนวนคร-บ้านโพ ระยะทาง 23 กม. วงเงิน 11,525 ล้านบาท มีกิจการร่วมค้า CAN (บจ.ไชน่า สเตท คอนสตรัคชั่นฯ, บจ.เอ.เอส.แอส โซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) และ บมจ.เนาวรัตน์พัฒนาการ เป็นผู้ก่อสร้าง สิ้นสุดสัญญาวันที่ 16 ส.ค. 2567 หลังจากนั้น ท่านเอกอัครราชทูตฯ พร้อมคณะได้เข้ารับชมฟังบรรยายความคืบหน้าของโครงการพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารของบริษัท