เปิดฟ้า"นครแม่สอด"มอเตอร์เวย์เชื่อม10เส้นทางทั่วพัฒนาระบบล้อ-ราง-บินสู่อันดามัน

เปิดฟ้า"นครแม่สอด"มอเตอร์เวย์เชื่อม10เส้นทางทั่วพัฒนาระบบล้อ-ราง-บินสู่อันดามัน

ad1

ad1

เปิดฟ้า"นครแม่สอด" ...ด่าน ชายแดนแม่สอด 1 ในแผน MR-Map มอเตอร์เวย์ควบคู่ระบบราง 10 เส้นทางทั่วประเทศ   6,980 กม. พัฒนาระบบล้อ =ราง =บิน -ประตู AEC   สู่อันดามัน-EWEC

จากการ ที่รัฐบาล ได้มีแผน พัฒนาระบบคมนาคม ในพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมา อ.แม่สอด จ.ตาก ทั้งในด้านการบิน การพัฒนายกระดับสนามบินแม่สอดเป็นสนามบินนานาชาติ เช่นการขยายรันเวย์ การสร้างสนามบินนานาชาติแม่สอดแห่งใหม่, โครงการแผนการดำเนินการ การพัฒนาระบบรางการสร้างเส้นทางรถไฟสายนครสวรรค์=กำแพงเพชร=ตาก=แม่สอด ของการรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.)  

ล่าสุด นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ เปิดโครงการเมกะโปรเจ็กต์ เส้นทาง MR-Map มอเตอร์เวย์ สายต่างๆ ตามโครงการ ของกระทรวงคมนาคม  และหนึ่งในโครงการนั้นมี  เส้นทาง MR4 ตาก (ด่านแม่สอด) อ.แม่สอด จ.ตาก -นครพนม (ด่านนครพนม) ในระยะทาง 840 กิโลเมตร เป็น 1 ในแผน MR-Map มอเตอร์เวย์ควบคู่ระบบราง 10 เส้นทางทั่วประเทศ  6,980 กม. ตามโครงการเมกะโปรเจ๊กของ กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ในงานการดำเนินงานศึกษาจัดทำแผนการพัฒนาโครงข่ายทางพิเศษระหว่างเมืองและระบบราง(MR–Map) ของกรมทางหลวง (ทล.)

โดยปัจจุบัน ทล.ได้จัดทำร่างแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและระบบราง (MR-Map) แล้วเสร็จ 10 เส้นทาง รวมระยะทางประมาณ 6,980 กิโลเมตร  และ MR4 ตาก (ด่านแม่สอด) อ.แม่สอด จ.ตาก -นครพนม (ด่านนครพนม) บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจสายตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC)  ซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางที่น่าสนใจ พี่จะส่งเสริมการค้า=การลงทุน=การท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ไปยังด่านชายแดนแม่สอดประตูสู่อันดามัน เข้าไปยัง อินเดีย =กลุ่ม ตะวันออกกลางและยุโรป และยังเป็นหน้าด่านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Asean Economics Community-AEC รับเป็นโครงการการ  เปิดฟ้าแม่สอด ทั้งระบบล้อ (ทาง 4 เลน= เส้นทางพิเศษระหว่างเมือง และมอเตอร์เวย์)ระบบราง  รวมทั้งทางอากาศโดยเครื่องบิน (การพัฒนายกระดับสนามบินนานาชาติแม่สอด) 

สำหรับโครงการมอเตอร์เวย์ นั้นจะ มีเส้นทางที่พัฒนาเป็นมอเตอร์เวย์ร่วมกับระบบรางมีระยะทางทั้งหมด 4,760 กิโลเมตร แบ่งเป็นแนวเหนือ-ใต้ 3 เส้นทาง แนวตะวันออก-ตะวันตก 6 เส้นทาง และแนวเส้นทางเชื่อมต่อกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 1 เส้นทาง ได้แก่ 

1.เส้นทาง MR1 เชียงราย-นราธิวาส ระยะทาง 2,125 กิโลเมตร  

2. เส้นทาง MR2 กรุงเทพฯ/ชลบุรี (แหลมฉบัง)-หนองคาย (ด่านหนองคาย) ระยะทาง 886 กิโลเมตร โดยเป็นมอเตอร์เวย์ สายบางปะอิน-นครราชสีมา ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง 196 กิโลเมตร และเส้นทางในแผนอนาคต 690 กิโลเมตร  

3. เส้นทาง MR3 บึงกาฬ (ด่านบึงกาฬ)-สุรินทร์ (ด่านช่องจอม) ระยะทาง 470 กิโลเมตร 

4. เส้นทาง MR4 ตาก (ด่านแม่สอด)-นครพนม (ด่านนครพนม) ระยะทาง 840 กิโลเมตร  

5. เส้นทาง MR5 กาญจนบุรี (ด่านเจดีย์สามองค์)-อุบลราชธานี (สะพานมิตรภาพแห่งที่ 6) ระยะทาง 832 กิโลเมตร 

6. เส้นทาง MR6 กาญจนบุรี (ด่านพุน้ำร้อน)-สระแก้ว (ด่านอรัญประเทศ) ระยะทาง 390 กิโลเมตร โดยเป็นเส้นทางมอเตอร์เวย์ สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง 96 กิโลเมตร และเส้นทางในแผนอนาคต 294 กิโลเมตร 

7. เส้นทาง MR7 กรุงเทพฯ-ระยอง (มาบตาพุด)/ตราด (ด่านคลองใหญ่) ระยะทาง 467 กิโลเมตร โดยเป็นมอเตอร์เวย์ สายกรุงเทพฯ-พัทยา-มาบตาพุด ที่เปิดให้บริการแล้ว 181 กิโลเมตร และเส้นทางในแผนอนาคต 286 กิโลเมตร 

8. เส้นทาง MR8 ชุมพร-ระนอง ระยะทาง 94 กิโลเมตร 

9. เส้นทาง MR9 สุราษฎร์ธานี-ภูเก็ต ระยะทาง 185 กิโลเมตร  

10. เส้นทาง MR10 เชื่อมต่อกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะทาง 648 กิโลเมตร แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ  

ส่วนที่ 1 วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 2 (ถนนกาญจนาภิเษก) เปิดให้บริการแล้ว 168 กิโลเมตร  

ส่วนที่ 2 วงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 (แผนในอนาคต) 455 กิโลเมตร และ 

ส่วนที่ 3 เส้นทางเชื่อมต่อวงแหวนรอบ ที่ 2 และ 3 ได้แก่ ช่วงบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 25 กิโลเมตร) ช่วงบ้านแพ้ว-ปากท่อ 54 กิโลเมตร และ ช่วงบางปะอิน-สุพรรณบุรี 55 กิโลเมตร 

โครงข่าย กรมทางหลวง ได้บูรณาการร่วมกัน และได้รูปแบบ การออกแบบรายละเอียดของงานช่วงดังกล่าว ทั้งนี้การปรับรูปแบบตามแนวทางบูรณาการจำเป็นต้องมีการทบทวนผลการศึกษาความเหมาะสม(Feasibility Study) และทบทวนรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยจได้เร่งรัดการดำเนินงานในส่วนดังกล่าวให้แล้วเสร็จตามแผนงานต่อไป 

สำหรับการพัฒนาระบบคมนาคมที่ชายแดนไทย-เมียนมา  ด่านชายแดน  อ.แม่สอด จ.ตาก นั้นนับว่าเป็นการรองรับการเป็นประตูเมืองหน้าด่านการค้าชายแดน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Asean Economics Community- AEC  บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจสายตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC)  ที่มีด่านแม่สอด เป็นเมืองสำคัญทางเศรษฐกิจ ประตู AEC   สู่อันดามัน-บนระเบียง EWEC