เจ้าเมืองศรีสะเกษลุยพัฒนาอนุรักษ์แหล่งน้ำสาธารณะวิถีชุมชนยั่งยืน

เจ้าเมืองศรีสะเกษลุยพัฒนาอนุรักษ์แหล่งน้ำสาธารณะวิถีชุมชนยั่งยืน
ad1


ad1

ad1

ad1

ศรีสะเกษ-"วัฒนา"ผวจ.ศรีสะเกษ ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าและรับทราบปัญหาอุปสรรคการอนุรักษ์แหล่งน้ำสาธารณะ (หนองคณะ) วิถีชุมชนยั่งยืน

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่สาธารณประโยชน์ อนุรักษ์แหล่งน้ำสาธารณะ (หนองคณะ) วิถีชุมชนยั่งยืน

โดยโครงการดังกล่าวเพื่อดำเนินการพัฒนาพื้นที่สาธารณประโยชน์ เพื่อรองรับกิจกรรมนันทนาการการกีฬา สุขภาพ การท่องเที่ยว การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและการพักผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชนในพื้นที่

ทั้งนี้มี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอกันทรารมย์ คลังจังหวัด ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ  ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานศรีสะเกษ ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดูน ผู้ปกครองท้องที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมตรวจติดตาม   ณ บริเวณหนองหนองคณะ ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

เสนาะ วรรักษ /รายงาน