เอกชนผนึกกำลังเตรียมพร้อมจัดงานมหกรรมแสดงเทคโนโลยียิ่งใหญ่ที่สุดที่ขอนแก่น

เอกชนผนึกกำลังเตรียมพร้อมจัดงานมหกรรมแสดงเทคโนโลยียิ่งใหญ่ที่สุดที่ขอนแก่นad1

ขอนแก่น-เอกชนผนึกกำลังเตรียมพร้อมจัดใหญ่งานแสดงเทคโนโลยี เครื่องมือและบริการทางห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อการพัฒนาและการลงทุนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือและกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงระหว่างวันที่  24- 25 พ.ย.ที่ศูนย์ประชุมไคซ์

ที่โรงแรมแอดลิบ จ.ขอนแก่น นายธีรยุทธ์ ลีลาขจรกิจ ผู้อำนวยการ บริษัท เเอดลิบ เเมเนจเม้นท์ จำกัด พร้อมด้วย นายทวีสันต์ วิชัยวงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรม จ.ขอนแก่น และ นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล ประธานหอการค้า จ.ขอนแก่น ร่วมกันแถลงข่าว การจัดกิจกรรมงานLAB Future & BIO Expo 2022งานแสดงเทคโนโลยี เครื่องมือและบริการทางห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อการพัฒนาและการลงทุนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือและกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง  ท่ามกลางความสนใจจากนักธุรกิจและนักลงทุนเข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก

นายธีรยุทธ์ ลีลาขจรกิจ ผู้อำนวยการ บริษัท เเอดลิบ เเมเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า ถึง งานแสดงสินค้าเทคโนโลยีและก็เครื่องมือสารเคมีทางด้านห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ก็เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพซึ่งเราจะกำหนดจัดในวันที่ 24- 25 พ.ย.ที่ศูนย์ประชุมไคซ์ว่า เป็นการจัดครั้งแรกที่ขอนแก่นแล้วก็ในภูมิภาคอีสานเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ชาวขอนแก่น ได้รับทราบของสำหรับประโยชน์หลักๆ ที่เป็นความร่วมมือระหว่างกลุ่มบริษัทมิตรผลกับหอการค้าจังหวัดขอนแก่น, สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น และสภาอุตสาหกรรมตะวันออกเฉียงเหนือ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงหน่วยงานการศึกษาในภาคอีสานได้ทราบ

“สิ่งที่เราคาดหวังมากที่สุดในการจัดงาน เพื่อให้นักวิทยาศาสตร์ในห้องแลป และภาคอุตสาหกรรมสามารถใช้โอกาสนี้ในการที่จะอัพเดทแล้วก็รับรู้เรื่องราวของเทคโนโลยีเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการทางห้องวิทยาศาสตร์ในการปรับปรุงและก็เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของอีสานของเราในอนาคตสูตรเศรษฐกิจ เพิ่มมูลค่าจากที่เราใช้โครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านผลิตภัณฑ์จำนวนมากแล้วก็ใช้กลไกลราคาตลาดเป็นในการกำหนดสินค้า”

นายธีรรยุทธ์ กล่าวต่ออีกว่า ภาคอีสานเป็นตลาดที่โตทางด้านเครื่องมือแล็บ คิดเป็นมูลค่าเกือบ 30,000 ล้านบาท โดยเป็นมูลค่าที่ตกอยู่ใน 10 จังหวัดของภาคอีสานซึ่งเป็นอุปกรณ์เครื่องมือแล็บ ที่เห็นจากศูนย์วิจัยจากมหาวิทยาลัย แต่จากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่โตมาอย่างเงียบๆ โอกาสที่เกิดขึ้นในภาคอีสาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างประชากรหรือเรื่องคมนาคมหรือเรื่องของศูนย์การทางการแพทย์เหล่านี้เป็นประเด็นสำคัญและก็เป็นกิจขับเคลื่อนให้เครื่องมือแล็บ ตลอดจนภาคส่วนของเทคโนโลยีชีวภาพเติบโตขึ้นในภาคอีสาน

ขณะมี่  ผศ.ดร.จุฑารพ เพชระบูรณิน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธุ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ในความเป็นเมดิเคิลฮับ จะต้องใช้เทคโนโลยีทางชีวภาพแล้วก็ชีวภาพอื่นๆเข้ามาร่วมด้วยทั้ งในแง่ของการปรับปรุงวิธีการดูแลรักษาถึงวิธีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นยาไม่ว่าจะเป็นแนวทางวินิจฉัยใหม่ๆในเรื่องโรคอุบัติใหม่เช่นโควิดตัวนี้เชื่อว่าในการที่มีนักวิทยาศาสตร์นักวิจัย มาพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งนอกเหนือจากการผลิตบัณฑิตแล้วเราผลิตบัณฑิตที่เป็นนักวิจัยได้เช่นกัน สังเกตเห็นว่าหลักสูตรในปัจจุบันของทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นและแต่ละหลักสูตรก็ผลิตนักวิจัยสู่ออกตลาดอุตสาหกรรมที่จะมาช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมชีวภาพตรงนี้ด้วย