NRF คว้ารางวัล “XPRIZE Carbon Removal” จาก Elon Musk มาเสริมทัพกลุ่มธุรกิจ Climate Action เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Clean Food Company

NRF คว้ารางวัล  “XPRIZE Carbon Removal”  จาก Elon Musk มาเสริมทัพกลุ่มธุรกิจ Climate Action  เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Clean Food Companyad1

NRF เผยธุรกิจลดคาร์บอนที่ได้ลงทุนในบริษัทผู้นำระดับโลกในด้านเทคโนโลยีต่อสู้โลกร้อน คว้ารางวัล  “XPRIZE Carbon Removal”  จาก Elon Musk มาเสริมทัพกลุ่มธุรกิจ Climate Action
 เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Clean Food Company

NRF อุตสาหกรรมอาหารที่มีเป้าหมายการดำเนินงานที่ยั่งยืน นำเทคโนโลยีขั้นสูงที่จะช่วยดักจับคาร์บอนหรือธุรกิจต่อสู้กับโลกร้อน มาสร้างกลยุทธ์ S-curve ใหม่เพื่อเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญ ตอกย้ำผู้นำอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ผ่านการลงทุนใน Frontline Bioenergy LLC. เพื่อเป็นพันธมิตรทางธุรกิจเสริมแกร่งในธุรกิจ Climate Action Group โดยการนำเทคโนโลยีเพื่อธุรกิจต่อสู้โลกร้อน คว้ารางวัล XPRIZE Carbon Removal จาก Elon Musk มาพัฒนาโครงการดักจับคาร์บอนในประเทศไทยไทยและสหรัฐอเมริกา

นายแดน ปฐมวาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร NRF กล่าวว่า ด้วยปัญหาสิ่งแวดล้อม ณ ปัจจุบันที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรง อีกทั้งNRFเป็นอุตสาหกรรมอาหาร ที่นับเป็น 1ใน3 ของอุตสาหกรรมใหญ่ที่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซต์ จึงผุดโครงการ Decarbonization ซึ่งนับเป็นหัวใจของการดำเนินงานด้านความยั่งยืน โดยในขณะนี้ความคืบหน้าของโครงการเป็นไปในทิศทางที่ตามแผนที่ตั้งไว้ โดยการนำเทคโนโลยีขั้นสูงสัญชาติสหรัฐอเมริกา ของบริษัท Frontline Bioenergy ซึ่งทางเราได้ลงทุนไว้ อีกทั้งเทคโนโลยีดังกล่าวยังคว้ารางวัล XPRIZE  Carbon Removal จาก Elon Musk อีกทั้งการลงทุนในครั้งนี้นับเป็นแผนการพัฒนาธุรกิจ BCG Economy ทั้งยังเป็นโอกาสของธุรกิจเพื่อการรองรับมาตรการ CBAM ในอนาคต รวมถึงการทำ Carbon Footprint ของบริษัทฯ อีกด้วย

นอกจากนี้คาดว่าในปี 2023 จะสามารถบอกได้ว่าโรงงานดังกล่าวจะก่อตั้งที่ใด และในปี 2024-2025 จะเริ่มเห็นการดำเนินงานของโครงการ Decarbonization ชัดยิ่งขึ้น อีกทั้งโครงการนี้ยังดึงผู้เชี่ยวชาญด้านคาร์บอนร่วมเป็นทีมบริหาร พร้อมขับเคลื่อนบริษัทไปสู่เป้าหมายอุตสาหกรรมผลิตอาหารที่มีการปล่อยคาร์บอนติดลบภายในปี 2050 และการมุ่งสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจ Climate Action Group