แว่นตาเพื่อน้อง ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนตรวจวัดสายตา ตรวจสุขภาพดวงตาและประกอบแว่นตาใหม่

แว่นตาเพื่อน้อง ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนตรวจวัดสายตา ตรวจสุขภาพดวงตาและประกอบแว่นตาใหม่ad1

ปราจีนบุรี-  แว่นตาเพื่อน้อง ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนตรวจวัดสายตา ตรวจสุขภาพดวงตาและประกอบแว่นตาใหม่ที่ถูกต้องตรงตามค่าสายตาเพื่อพัฒนาการศึกษาของเด็กไทย

วันนี้ 23 พ.ย.65 ผู้สื่อข่าวจ.ปราจีนบุรี รายงานว่า ที่โรงเรียนชิตใจชื่น อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ห้างแว่นท็อปเจริญ ร่วมกับ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ได้จัดสานต่อ "โครงการแว่นตาเพื่อน้อง" ลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ทำการตรวจวัดสายตาและประกอบแว่นให้แก่เยาวชนที่ประสบปัญหาด้านสายตา จ.ปราจีนบุรี -"โครงการแว่นตาเพื่อน้อง" โดย ห้างแว่นท็อปเจริญ นำโดย นพ.วุฒิ ตรีพรชัยศักดิ์ กรรมการบริหาร ห้างแว่นท็อปเจริญ ร่วมกับ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย พร้อม นายทัศนัย สุธาพจน์ ปลัด จังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธี  มีนาย ศศิพงษ์ จำใช้ ผู้อำนวยการโรงเรียนชิตใจชื่น,  นายไพศาล ที่รัก ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี,นาย เสฏฐวุฒิ วงเลอวุฒิ นายอำเภอบ้านสร้าง ให้การต้อนรับ โดยมี พ.ต.ท.หญิงสุมน เนื่องจำนงค์ รักษาการแทน นายกเหล่ากาชาด เป็นผู้กล่าวรายงาน

กิจกรรม   ประกอบด้วยการตรวจวัดสายตา ตรวจสุขภาพดวงตา และประกอบแว่นใหม่ที่ถูกต้องตรงตามค่าสายตาของเยาวชนในพื้นที่รวม7อำเภอ  ของจังหวัดปราจีนบุรี  โดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาและเครื่องมือครบครันได้มาตรฐาน  จากห้างแว่นท็อปเจริญ  เพื่อช่วยเหลือน้องๆ ที่ประสบปัญหามองเห็นไม่ชัด โดยได้ดำเนินโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 จนถึงปัจจุบัน เฉลี่ยครั้งละ 500 คนโดยที่ จ.ปราจีนบุรี นักเรียน ทั้ง 7 อำเภอได้รับแว่นตา รวม 525 คน

มีเป้าหมายในการช่วยเหลือเด็กๆ ที่มีปัญหาด้านสายตาที่อยู่ในถิ่น ทุรกันดาร พื้นที่ห่างไกล และเด็กที่ขาดแคลนทั่วประเทศ ให้ได้จำนวนกว่า 30,000 คนให้มีสุขภาพตาที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งยังเพื่อการพัฒนาการศึกษาของเด็กไทยจากการมองเห็นที่ชัดเจนอีกด้วย นอกจากนี้ยังพบปัญหาทางด้านสายตาในเด็กไทยที่มีอายุระหว่าง 5 - 18 ปี คือ ปัญหาสายตาสั้นเทียมโรคตาขี้เกียจ และโรคตาเข/ตาเหล่ โดยปัญหาเหล่านี้พบบ่อยขึ้นเรื่อยๆ

เนื่องจากเด็กรุ่นใหม่ใช้สายตาในการมองระยะใกล้มากขึ้น ทั้งการอ่านหนังสือ การสัมผัสกับเทคโนโลยี หรือทำกิจกรรมในบริเวณที่มีแสงน้อย ซึ่งส่งผลกระทบต่อสายตาและการศึกษาของเยาวชนโดยตรง โดยเฉพาะปัญหาเรื่องโรคตาขี้เกียจ ที่มักพบในเด็กเล็ก   ช่วงวัยเตรียมเข้าโรงเรียน โดยโรคดังกล่าวทำให้พัฒนาการทางสมองส่วนการมองเห็นไม่สมบูรณ์ และเป็นผลทำให้ ความสามารถในการมองเห็นสิ้นสุดลงจนอาจเป็นโรคตาเขในระยะยาว

โครงการแว่นตาเพื่อน้อง จึงได้เล็งเห็นความสำคัญและประสานงานกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยเพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง "เพราะสายตาที่ดี คือส่วนสำคัญของการดำเนินชีวิต"เราจึงปรารถนาให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพตาที่ดีเช่นกัน  ขณะที่นักเรียนที่มีความผิดปกติทางสายตาต่างดีใจ ในการได้รับแว่นตาในโครงตาแว่นเพื่อน้องนี้อาทิ

เด็กชายเกื้อกูล บุญยืน ชั้น ป. 6 โรงเรียนบ้านทุ่งประภาส อ.ศรีมหาโพธิกล่าวว่า   มีความรู้สึกดีใจที่ได้แว่น   

ด้านเด็กหญิงพรพิมล ศิริ โรงเรียนวัดตะเคียนทอง อ.กบินทร์บุรี   กล่าวว่า รู้สึกดีใจ  จะได้แว่นใหม่  ในวันนี้

มานิตย์   สนับบุญ/ปราจีนบุรี  รายงาน