พ่อเมืองตาก – ผู้ว่าฯเมียวดี ร่วมเปิดสะพานมิตรภาพฯแห่งที่ 1. ด่านแม่สอด คึกคัก

พ่อเมืองตาก – ผู้ว่าฯเมียวดี ร่วมเปิดสะพานมิตรภาพฯแห่งที่ 1.  ด่านแม่สอด คึกคัก

ad1

พ่อเมืองตาก – ผู้ว่าฯเมียวดี ร่วมเปิดสะพานมิตรภาพฯแห่งที่ 1.  ด่านแม่สอด คึกคัก  กระตุ้นเศรษฐกิจการค้า การท่องเที่ยวชายแดน 

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 นายสมชัย  กิจเจริญรุ่งโรจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นำหัวหน้าส่วนราชการฝ่ายไทย  เช่น ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก(ด่านแม่สอด)-ด่านศุลกากรแม่สอด- ตำรวจ-ทหาร-ฝ่ายปกครอง  -ฝ่ายสาธารณสุขอำเภอแม่สอด-ผู้อำนวยการแขวงแขวงทางหลวงตาก ที่ 2.-หัวหน้าศูนย์ประสานงานชายแดนไทย-เมียนมา ประจำพื้นที่ 3. (แม่สอด)-จัดหางานจังหวัดตาก สาขาแม่สอด-ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (แม่สอด)- และผู้นำภาคเอกชน (หอการค้าจังหวัดตาก-สภาอุตสาหกรรมตาก

สมาคมขนส่งจังหวัดตาก-แม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล ฯลฯ)  ร่วมเปิด ด่านพรมแดน 1. สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา    ข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 1. (เชื่อม อ.แม่สอด จ.ตาก กับ จ.เมียวดี สหภาพเมียนมา)   โดยฝ่ายเมียนมา มีนายอูซอติ่น ผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดี สหภาพเมียนมา และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเมียวดี เดินทางมาร่วมพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ซึ่งก่อนเปิดสะพานนั้นทั้งฝ่ายไทย-เมียนมา ได้มีการประชุมร่วมกัน และทำพิธีเปิดบริเวณกลางสะพานมิตรภาพฯ 1.

สาธารณสุขอำเภอแม่สอด-ผู้อำนวยการแขวงแขวงทางหลวงตาก ที่ 2.-หัวหน้าศูนย์ประสานงานชายแดนไทย-เมียนมา ประจำพื้นที่ 3. (แม่สอด)-จัดหางานจังหวัดตาก สาขาแม่สอด-ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (แม่สอด)- และผู้นำภาคเอกชน (หอการค้าจังหวัดตาก-สภาอุตสาหกรรมตาก-สมาคมขนส่งจังหวัดตาก-แม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล ฯลฯ) ในพื้นที่  อ.แม่สอด จ.ตาก

รายงานข่าวแจ้งว่า ในการเปิดด่านพรมแดน 1. สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 1.  นั้นทางการเมียวดี สหภาพเมียนมา ได้มีการวางกำลังตรวจเข้ม ตามแนวชายแดน โดยเฉพาะบริเวณสะพานมิตรภาพฯ นอกจากนี้ทางฝั่งไทยก็ได้มีการวางแนวการเฝ้าระวังป้องกัน ความไม่สงบเช่นกัน โดยมีการใช้สุนัขสงคราม ดมกลิ่นตรวจเข้ม ฯลฯ

รายงานข่าวแจ้งว่า ในส่วนของภาคธุรกิจเอกชน ทั้งไทยและเมียนมา ทั้งหอการค้า –ภาคการท่องเที่ยว- ภาคอุตสาหกรรม และการพาณิชย์  ได้ออกมาให้ความเห็นในทิศทางเดียวกันว่า การเปิดด่านพรมแดน 1. จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระดับประเทศ และส่งเสริม ทำให้เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน  การท่องเที่ยว ตามมา และเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่ฟื้นตัวมาอย่างรวดเร็ว  ในทันทีที่มีการเปิดสะพานฯ   โดยก่อนหน้านี้ในช่วงต้นปี 2563   นั้นสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 1. ได้ปิดมายาวนานกว่า 3 ปี ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดอย่างหนักของเชื้อไวรัส โควิด-19. ส่งผลทำให้เศรษฐกิจ การค้า-การท่องเที่ยวชายแดน ทรุดตัวลงอย่างหนัก

 ซึ่งเมื่อสถานการณ์ โควิด-19. บรรเทาเบาบางลง ทำให้ทั้งประเทศไทยและเมียนมา  ได้มีการเจรจาเพื่อร่วมกันเปิดด่านพรมแดน 1. สะพานมิตรภาพ ในวัน เวลา ดังกล่าว ซึ่งเมื่อมีการเปิด ด่านพรมแดน  1. จะส่งผลทำให้เศรษบกิจ การค้า  การลงทุน การพาณิชย์  และ การท่องเที่ยว ในพื้นที่ชายแดน แม่สอด-เมียวดี กลับมาฟื้นฟู ฟื้นตัว อย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจ การค้าชายแดนสูงอยู่แล้ว  โดยหลังเปิดสะพานมิตรภาพฯข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2. บรรยากาศในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา เริ่มคึกคักอย่างมาก