ไทยลงนาม MOU กับซาอุฯ เตรียมเปิดศักราชยุคใหม่แก่ผู้แสวงบุญระหว่างพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์ ฮ.ศ. 1444 (พ.ศ.2566)

ไทยลงนาม MOU กับซาอุฯ เตรียมเปิดศักราชยุคใหม่แก่ผู้แสวงบุญระหว่างพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์ ฮ.ศ. 1444 (พ.ศ.2566)

ad1

ที่งานฮัจญ์ เอ็กซ์โป 2023 เมืองเจดดาห์ ประเทศซาอุดิอารเบีย นายอับดุลฟัตตาห์ มาชาด รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกิจการฮัจญ์และอุมเราะฮ์ ได้ให้การต้อนรับ พล.ต.ท. ณัฐพิชย์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทยและคณะผู้แทนจากประเทศไทย ที่เดินทางมาเพื่อทำการเซ็นสัญญาข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดระเบียบในช่วงพิธีฮัจญ์ประจำปีฮิจเราะห์ศักราชที่ 1444 (ตรงกับปี พศ. 2566)

นอกจากนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกิจการฮัจญ์และอุมเราะฮ์ ยังได้ลงนามข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดระเบียบในช่วงพิธีฮัจญ์กับคณะผู้แทนจากประเทศต่างๆ  ที่เดินทางมาในครั้งนี้ ซึ่งข้อตกลงเหล่านี้อยู่ในมาตรการพัฒนาที่เสนอโดยราชอาณาจักรซาอุดิอารเบียเพื่อแก้ไขปรับปรุงให้แก่ผู้ที่มาแสวงบุญระหว่างพิธีฮัจญ์ และอุมเราะห์ รวมไปถึงการจัดสรรโคต้าผู้ที่จะเดินทางมาร่วมแสวงบุญ การเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ  และท่าเรือต่างๆ และรวมถึงวิธีการมาถึงและออกเดินทาง ตลอดจนคำแนะนำขององค์กรที่เพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกสบายของผู้แสวงบุญ   ตั้งแต่ช่วงเวลาของการเตรียมตัวสำหรับการเดินทางจนกระทั่งออกจากราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย

นายอับดุลฟัตตาห์ มาชาด รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกิจการฮัจญ์และอุมเราะฮ์ เปิดเผยว่า สำหรับงานเอ็กซ์โป 2023 เป็นงานที่พบปะกันที่ใหญ่ที่สุด และงานที่เกี่ยวข้องกับฮัจญ์และอุมเราะห์ เนื่องจากเป็นการรวมตัวกันมากกว่า 57 ประเทศ มีวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 70 คน โดยมีบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านฮัจญ์และอุมเราะห์ เข้าร่วมงานกว่า 200 บริษัท และ มีผู้เข้าร่วมงานนิทรรศการครั้งนี้มากกว่า 60,000 คน

สำหรับงานครั้งนี้ถือว่าเป็นประชุมครั้งใหญ่ เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ ความคิด นวัตกรรม และประสบการณ์ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสสำหรับประเทศต่างๆ ที่จะเข้าร่วมเพื่อลงนามในข้อตกลงและจัดการเรื่องต่างๆ ของผู้แสวงบุญของแต่ละประเทศ ก่อนฤดูกาลฮัจญ์และอุมเราะห์ ซึ่งเพื่อความสะดวกสบาย และปลอดภัยให้แก่ผู้แสวงบุญ ซึ่งการประชุมตลอดทั้ง 4 วัน เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 40 ครั้ง และยังมีการสัมมนาหลักอีก 9 กลุ่มหลัก ได้มีการอภิปรายหัวข้อต่างๆ ที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาประสบการณ์ของผู้แสวงบุญ   และการใช้โซลูชั่นดิจิทัล การทำงานเพื่อสร้างระบบที่บูรณาการและยั่งยืนเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการบริการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิสัยทัศน์แห่งราชอาณาจักรปี 2030

โดยความพยายามทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้กรอบของความพยายามของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียในการให้บริการที่โดดเด่นแก่ผู้แสวงบุญ และการทำงานเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ในทุกระดับด้านลอจิสติกส์  เทคโนโลยีและความปลอดภัย ตลอดจน วัฒนธรรมและความรู้ผ่านโครงการผู้แสวงบุญ   โดยความพยายามร่วมกันของภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และ พันธมิตรจากทั่วโลก

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส