"รองตี๋- ผู้ใหญ่หมี แม่สอด"ประธานไหม ร่วม ทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างซุ้มประตูหมู่บ้านหนองบัว

"รองตี๋- ผู้ใหญ่หมี แม่สอด"ประธานไหม ร่วม  ทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างซุ้มประตูหมู่บ้านหนองบัว

ad1

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2566 พระมหาบุญยม ฐิตสีโล เจ้าอาวาสวัดล้านนาบุญญาราม บ้านหนองบัว หมู่ 7. ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จังหวัดตาก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในการทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี  ทั้งนี้เพื่อนำเงินปัจจัยที่ได้รับไปจัดสร้างซุ้มประตู  บริเวณปากทางเข้าหมู่บ้านหนองบัว เนื่องจากซุ้มประตูเดิมที่สร้างด้วยไม้ เริ่มชำรุดเสียหาย จึงได้จัดพิธีทอดผ้าป่า หารายได้สร้างซุ้มประตูใหม่ที่จะทำด้วยเหล็ก คาดว่าจะใช้งบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างประมาณ 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาท)  โดยนายปรีชา สอนแวว  “ผู้ใหญ่หมี แม่สอด” ผู้ใหญ่บ้านหนองบัว หมู่ 7.  บ้านหนองบัว ต.แม่ปะ

นายอิงครัตน์ ตันติพงษ์ศานติ อดีตประธานสภาเทศบาลนครแม่สอด และอดีตรองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด- น.ส.ณัฐพิมล ปาคำมา "ประธานไหม" ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก =นายจำนงค์ นิลช่วย "ผู้ใหญ่ดำ" ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5. บ้านปากห้วยแม่ปะ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด =นางศรีเกรียว แสนบุญเรือง ส.อบต.หมู่  7. บ้านหนองบัว ฯลฯ พร้อม พุทธศาสนิกชน  พี่น้องประชาชนชาวบ้านหนองบัว และชาวบ้านหมู่บ้านใกล้เคียงในพื้นที่ เดินทางมาร่วม เป็นสะพานบุญ ในการร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีวัดล้านนาบุญญาราม ในครั้งนี้

รายงานข่าวแจ้งว่า  โดยได้มีการจัดเลี้ยงทำโรงทาน โดยมีชาวบ้านหนองบัว หมู่ 7. ต.แม่ปะ  ทำอาหาร น้ำดื่มมาตั้งโรงทานจัดเลี้ยง  โดยมีอาหารในโรงทาน ทั้งอาหาร คาวหวาน น้ำดื่ม ฯลฯ