ชัยภูมิค่าPm2.5สูงกว่า92ไมโครฯกฟภ.จับมืออบจ.ผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดไม่ก่อมลพิษ

ชัยภูมิค่าPm2.5สูงกว่า92ไมโครฯกฟภ.จับมืออบจ.ผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดไม่ก่อมลพิษad1

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จับมือกับ อบจ.ชัยภูมิ ติดตั้งแผงโซล่าร์เซล ผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาด ทั้งใช้ภายใน อบจ.ชัยภูมิ และส่งเข้าระบบการผลิตไฟฟ้าส่วนภูมิ จ่ายให้กับบ้านเรือนประชาชนทั่วไปในตอนกลางวัน ที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้าสูง ลดโลกร้อน ไม่สร้างมลพิษกับสิ่งแวดล้อม ไม่เพิ่มค่า Pm2.5 ที่ในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ มีค่า Pm2.5เริ่มขึ้นกว่า 92  ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์สีส้ม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 

วันนี้(8 มี.ค.66) ที่ห้องประชุมภูคิ้ง อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นางสาว อรอาภา โล่วีระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับนายประสิทธิ์ จันทร์ประสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 นครราชสีมา พล.ร.อ.สุวิทย์ ธาระรูป รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เปิดการใช้งานการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ติดตั้งแผงโซล่าร์เซล ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด บนหลังคาตึก อบจ.ชัยภูมิ ขนาดประมาณ 3 เมกกะวัตต์ จ่ายไฟฟ้าใช้ในสำนักงาน อบจ.ชัยภูมิแล้ว ยังนำไปจ่ายเข้าระบบของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นการประหยัดพลังงาน สร้างภูมิคุ้มกันด้านพลังงาน พร้อมรับมือวิกฤตเศรษฐกิจหรือวิกฤตพลังงานในอนาคต และลดสภาวะโลกร้อน

โดย อบจ.ชัยภูมิ เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่มีการใช้พลังงานสูง และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นในอนาคต ซึ่ง กฟภ. ได้เข้าไปช่วยสำรวจ ออกแบบ พร้อมจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ให้เป็นไปตามมารฐาน มีความปลอดภัย มีระยะเวลาร่วมโครงการ 20 ปี จากนั้น แผงโซล่าร์เซลจะเป็นสมบัติของ  อบจ.ชัยภูมิ จะได้ใช้พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด ที่ได้จากโซลล่าร์ รวมถึงลดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าบางส่วน และเป็นต้นแบบในการใช้พลังงานสะอาดให้กับพื้นที่อื่นๆ ต่อไป ซึ่งในปัจจุบัน ประเทศไทยมีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก

โดยพลังงานหลักมาจากน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งมีต้นทุนที่สูง จึงส่งผลกระทบทั้งด้านสิ่งแวดล้อม เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ และสภาวะแก๊สเรือนกระจก อีกทั้งยังส่งผลต่อค่า FT โครงการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จึงเป็นทางเลือกที่ช่วยในการลดต้นทุนด้านพลังงานดังกล่าว โดยนำพลังงานสะอาดมาใช้ อีกทั้งยังเป็นช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของหน่วยงาน พร้อมรับมือวิกฤตเศรษฐกิจหรือวิกฤตพลังงานในอนาคต และลดสภาวะโลกร้อน

พล.ร.อ.สุวิทย์ ธาระรูป รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อันดับแรกที่ อบจ.ชัยภูมิ จะได้รับคือประหยัดลดรายจ่ายจากการเสียค่าไฟฟ้าที่นำใช้จ่ายในสำนักงาน อบจ.ชัยภูมิ เป็นพลังงานสะอาดลดโลกร้อน เป็นพลังงานที่ไม่หมดจากโลกเรา

ขณะที่ น.ส.อรอาภา โล่วีระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ บอกว่าพื้นที่ จ.ชัยภูมิ เป็นพื้นที่มีแสงแดดจ้าตลอดทั้งปี มีแสงแดดที่ร้อนแรง เหมาะสำหรับในการนำแผงโชล่าร์เซลมาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า รวมไปถึงในช่วงนี้พื้นที่ จ.ชัยภูมิ มีการเผาไร่อ้อย รวมไปถึงการลักลอบไปจุดไฟทำให้เกิดไฟป่าแทบทุกวัน สิ่งตามมาคือค่า Pm2.5 ในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ วันนี้สูงขึ้นถึง 92  ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์สีส้ม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพแล้ว พวกเราจึงไม่ควรสร้างมลพิษให้เพิ่มขึ้น รวมไปถึงไม่ก่อให้เกิดค่าPm2.5สูงไปกว่านี้