EKH ให้การต้อนรับคณะนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ในโอกาสเยี่ยมชมศูนย์ IVF

EKH ให้การต้อนรับคณะนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ในโอกาสเยี่ยมชมศูนย์ IVF

ad1

นายแพทย์อำนาจ  เอื้ออารีมิตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (กลาง) พร้อมด้วยคุณสุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์ (แถวหลังที่ 3  จากขวา) กรรมการและผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) (EKH) และนายแพทย์วรวัธ  บุญญาจันทร์  นายแพทย์ประจำศูนย์ผู้มีบุตรยาก (IVF) ให้การต้อนรับคณะนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศูนย์ผู้มีบุตรยาก (IVF) พระราม 9  พร้อมรับฟังข้อมูลแผนการดำเนินธุรกิจในอนาคตโดยมีเป้าหมายที่จะขยายส่วนงานด้านสุขภาพต่าง ๆ รวมถึงลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ และมั่นใจรายได้ปี 2566 เติบโตไม่ต่ำกว่า 10% จากปีก่อน ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้