‘บ้านแพ้ว’ จัดเทศกาลผลไม้และของฝาก ชวนคนกรุงเที่ยวไม่ไกล ชูไฮไลต์ “สดจากสวน ดีต่อใจ ใกล้เมืองกรุง”

‘บ้านแพ้ว’ จัดเทศกาลผลไม้และของฝาก ชวนคนกรุงเที่ยวไม่ไกล ชูไฮไลต์ “สดจากสวน ดีต่อใจ ใกล้เมืองกรุง”

ad1

หลังจากประสบความสำเร็จของการจัดงานเทศกาลนั่งชิม ตลาดผลไม้และของฝากจากบ้านแพ้ว เมื่อปลายปีที่ผ่านมา อำเภอบ้านแพ้ว โดยนายพิรุณโรจน์ นาคดนตรี นายอำเภอบ้านแพ้ว ได้กำหนดจัดงานใหญ่ต้อนรับเทศกาลผลไม้ฤดูร้อน กับเทศกาลผลไม้และของฝากจากบ้านแพ้ว ณ อาคารสหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว  ชูไฮไลต์ “สดจากสวน ดีต่อใจ ใกล้เมืองกรุง” ชวนคนกรุงและนักท่องเที่ยวใกล้เคียงร่วมงานเทศกาลผลไม้สุดยิ่งใหญ่ของจังหวัด ระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคมนี้

นายพิรุณโรจน์ นาคดนตรี นายอำเภอบ้านแพ้ว กล่าวว่า จากความสำเร็จของการจัดงานเทศกาลนั่งชิม ตลาดผลไม้และของฝากจากบ้านแพ้วเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ทางอำเภอบ้านแพ้วจึงได้นำนโยบายของ นาย ณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร มาขยายขอบข่ายการจัดงานให้ยิ่งใหญ่มากขึ้น โดยต้องการชูอัตลักษณ์สินค้าเกษตรของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ซึ่งจะทำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว ตลอดจนผู้สนใจทั้งในและนอกจังหวัด ได้เข้ามาสัมผัสวิถีชุมชน และผลิตผลจากผลไม้และของฝากต่างๆ ที่มีคุณภาพไม่เป็นสองรองใคร

ที่สำคัญคือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนพึ่งพาตนเอง และมุ่งเน้นการดำเนินชีวิตได้อย่างยั่งยืน เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ในการขับเคลื่อนให้จังหวัดสมุทรสาครให้เป็นเมืองเกษตรและอาหารปลอดภัย มีมาตรฐานสากลและมีมูลค่าสูง ผลิตภาพทางเกษตรมีความหลากหลาย สามารถสร้างฐานรายได้ที่สูงขึ้น และเป็นแหล่งผลิตอาหารสำคัญที่มีความปลอดภัย ทั้งยังเป็นแหล่งผลิตอาหารฟังก์ชั่น (Functional Food) เพื่อสร้างมูลค่าใหม่ (value creation) ของวัตถุดิบตามมาตรฐานสากลอีกด้วย

“จริงๆ แล้วเราได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด ในประเด็นส่งเสริมภาคการผลิตการแปรรูปอาหาร การท่องเที่ยว และการบริการสู่ตลาดสากล เป็นโครงการที่ได้เสนอไว้ในโครงการอําเภอนําร่องของกระทรวงมหาดไทย ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ ในช่วงโควิด -19 ที่ผ่านมา โดยมีแนวทางในการส่งเสริมให้เกิดตลาดกลางผลไม้ และพื้นที่การจําหน่ายสินค้าชุมชน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางสัญจร ผ่านอําเภอบ้านแพ้ว ให้มีแหล่งซื้อขายที่ทุกคนรู้จัก และแวะพักได้ สร้างประโยชน์ให้กับประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนประชาสัมพันธ์ศักยภาพของอำเภอ ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งการจัดงานในครั้งที่ผ่านมาได้รับการตอบรับที่ดี และงานประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก”

นายอำเภอบ้านแพ้ว กล่าวต่อไปว่า สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ ทางอำเภอบ้านแพ้วได้คัดสรรสินค้าเกษตร ผักผลไม้สดๆ จากไร่ ตลอดจนสินค้าโอทอป สินค้าแปรรูปที่ขึ้นชื่อทั้งในจังหวัด และในอำเภอบ้านแพ้ว  มาให้นักท่องเที่ยวเลือกช้อป เลือกชิมอย่างจุใจในที่เดียว เพราะในเขตอำเภอบ้านแพ้ว ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตผลไม้ที่มีชื่อเสียงและสามารถผลิตผลไม้ได้ตลอดทั้งปี ชาวบ้านทําสวนทั้งผลไม้สวนผัก สวนกล้วยไม้ สวนมะพร้าว สวนองุ่น สวนฝรั่ง และยังเป็นแหล่งผลไม้หลากหลายชนิด เป็นที่ยอมรับว่าผลไม้เมืองนี้มีรสชาติหอมหวานโดยเฉพาะ มะพร้าวน้ำหอม ฝรั่งกอชิมจู ลำไย เมล่อน พุทรา องุ่น และแก้วมังกร โดยเฉพาะลำไย “พวงทอง” ผลไม้ที่ได้รับสินค้าที่ขึ้นทะเบียน GI (สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์) ที่เป็นอัตลักษณ์พื้นถิ่นเฉพาะบ้านแพ้ว ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะคือเนื้อหนา แห้ง ไม่แฉะ เนื้อใส จนเห็นเมล็ด มีรสชาติกรอบหวาน ความหวานอยู่ในช่วง 18 – 22 องศาบริกซ์

ต่อมาคือมะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้ว ที่เนื้อมะพร้าวมีความเหนียวนุ่ม น้ำมะพร้าวมีรสหวานและกลิ่นหอมคล้ายใบเตย มีความหวานอยู่ในช่วง 5–8 องศาบริกซ์ ที่ได้รับการยอมรับไปทั้งประเทศ โดยมีการนำไปแปรรูปเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงมากมาย เช่น ไอศกรีมมะพร้าวบ้านแพ้ว น้ำตาลสด ส่วนผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ได้รับความนิยมกันมากก็จะมีการนำมาจำหน่ายทั้งอาหารทะเลแปรรูป เกลือทะเล ลอดช่อง หมี่กรอบ ขนมทองพับ รวมทั้งขนมและของฝากอื่นๆ ที่อร่อยและโดดเด่นมาจำหน่าย เช่น ลูกชิ้นปลาระเบิด ขนม  กุนเชียงปลา ขนมเปี๊ยะ เกี๊ยวปลา เป็นต้น

“สินค้าเกษตรที่บ้านแพ้วมีเยอะมากและเป็นสินค้าที่ส่งไปขายที่อื่น ทำให้หลายคนไม่รู้ว่าเป็นผลิตผลที่มีแหล่งผลิตอยู่ในบ้านแพ้ว เช่น มะพร้าว เมล่อน ลำไยพวงทอง และที่กำลังจะได้รับขึ้นเป็นสินค้าที่กําลังขึ้นทะเบียน GI (สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์) ในอีกรายการหนึ่งก็คือ ปลาสลิดแดดเดียว อ.บ้านแพ้ว ซึ่งคนไม่รู้ว่าที่นี่เป็นแหล่งเลี้ยงปลาสลิดกลุ่มใหญ่อันดับต้นๆ ของประเทศ เอกลักษณ์สำคัญคือมีรูปทรงภายนอกป้อม แป้น สันหนา ไม่มีกลิ่นโคลน เนื้อละเอียด เนื้อเยอะ สีผิว ไม่ดำออกขาวดูสะอาดตา ทำให้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก”

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ จึงอยากเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเลือกซื้อสินค้าเกษตรสดๆ โดยตรงจากชาวสวน ซึ่งได้จัดเตรียมไว้นับ 100 ร้าน ภายในงานยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย เช่น การจำหน่ายอาหาร ฟู้ดทรัก การสาธิตอาหารที่ใช้ผลิตผลจากผักผลไม้ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสมุทรสาคร การแสดงทางวัฒนธรรม ร่วมเชียร์สาวสวยกับกิจกรรมการประกวดธิดาเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว ประจำปี 2566 ร่วมสนุกกับการแข่งขันตำผลไม้ ที่เป็นของดีของเด่นของจังหวัดสมุทรสาคร และทุกวันจะมีมินิคอนเสิร์ตเพื่อเป็นการสร้างสีสันอีกด้วย เรียกได้ว่าได้ชิม อิ่ม และเพลิดเพลินกันในงานอย่างเต็มที่ตลอดการจัดงาน 3  วัน เรียกว่างานนี้ สายเที่ยว สายชอปต้องห้ามพลาด

ปักหมุดไว้เลย กับเทศกาลผลไม้และของฝากจากบ้านแพ้ว “สดจากสวน ดีต่อใจ ใกล้เมืองกรุง” ระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคมนี้ ณ อาคารสหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว