"ป่าห้วยสำราญ"ป่าแหล่งต้นน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตคนสุรินทร์-ศรีสะเกษ ถูกรุกรานหนัก

"ป่าห้วยสำราญ"ป่าแหล่งต้นน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตคนสุรินทร์-ศรีสะเกษ ถูกรุกรานหนัก

ad1

โดย... เสนาะ วรรักษ์

คนมีสีทั้งเหลืองสีกากี และ ชาวบ้านแห่ บุกรุก"ป่าห้วยสำราญ"ต้นน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตคน สัตว์ ของลุ่มเกษตรกรจังหวัด สุรินทร์ และศรีสะเกษ ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อทำเลเลี้ยงสัตว์ หดหาย วัว ควาย ไร้ที่หากิน จนผอม โซ

ห้วยสำราญริมห้วยสำราญ ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ ทำเลเลี้ยงสัตว์ ถิ่นที่โค กระบืิอ ของชาวบ้าน มากินหญ้ากินน้ำ ชาวบ้านมาหาหอย ปู ปลาไปเป็นอาหาร ถูก นายทุน คนมีสีกากี "สีเหลือง" บุกรุกที่ดินของทางราชการ อย่างห้าวหาญ ไม่หวั่นเกรงสะทกสท้าน แม้เจ้าหน้าที่เคยแจ้งเตือนให้รื้อถอนและ"หยุด" แต่ยังมีการต่อเติมอาคารหลังโควิดกิจการรุ่งเรือง อย่างเหิมเกริม ท้าทายกฏหมายอย่างไม่หวาดหวั่นพรั่นพรึง

ขณะนี้ มอดไม้เขมรเข้ามาตัดไม้ป่าเขตไทย ไม่ว่างเว้นซ้ำยังมีคนเมืองของไทยมาบุรุกที่ดินและป่า ทำให้ป่าไม้ลดลงธรรมชาติสิ้นสลายไป

ครั้งก่อนโน้น ผู้เขียน เดินทางมาสัมผัสไพร เห็นฝูงโค กระบือมากินหญ้า ชาวบ้านมาหว่านแห งมหอยปูปลา 
วันนี้ธรรมชาติของพงไพรหายไป เสียงเพลงจากวิทยุทรานซิสเตอร์ เสียงกริ่งจากคอโค จางหาย แทนด้วยเสียงอึกทึกจากเพลงสากลเข้ามาแทน

มนุษย์กำลังจะรุกไปเปิดแหล่งท่องเที่ยวใน เขตรักษาพันธ์ป่าพนมดงรัก "ทุ่งกบาลกระเบย" ตำบลบักดองอำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ อีก ละเหี่ยใจจริงๆครับ ขอบอก

พวกเราเหล่าประชา จงช่วยกันมาปกปกรักษาแผ่นดินและธรรมชาติของเรา เจ่า ขอยเอาไว้ ไชยโย