อำนาจเจริญจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด

อำนาจเจริญจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด

ad1

อำนาจเจริญจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี พันเอกชัยภัทร เงินดีเจริญ รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.จ.(ท.)

 นายชนาส ชัชวาลวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ/ผอ.รมน.จังหวัด อ.จ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอำนาจเจริญ  ณ ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญโดยมี พันเอกชัยภัทร เงินดีเจริญ รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.จ.(ท.) กล่าวรายงานชี้แจงโครงการ แผนงานความมั่นคงของ กอ.รมน.จังหวัด อ.จ. ให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบและรับชมวิดีทัศน์แผนงานตำบลมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน

ในการนี้ นางขนิษฐา แห่งธรรม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มอบหมายให้นางอภิญญา รัตนเรืองรุ่ง ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ชึ่งการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยทางพันตรีเอกชัยภัทร  เงินดีเจริญ รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัด อ. จ.(ท.)  กล่าวด้วยว่า จังหวัดอำนาจเจริญมีการคุมเข้มการบำเรียงขนย้ายยาเสพติด จากแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน เข้ามา เป็นช่วงๆ โดยอาศัยจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นเส้นทางผ่าน เข้าไปในเมืองหลวง และส่งต่อประเทศ เพื่อนบ้าน ข้างเคียงอีกต่อไป ฉะนั้น ทางเราจึงต้อง มีการลาดตระเวน คุมเข้ม บางครั้งต้องอาศัยสายข่าวจาก ประชาชน ที่อยู่ตามแนวชายแดน ซึ่งก็มีการจับกุม ได้อย่างต่อเนื่อง ครั้งละหลายแสนเม็ด ก็ปรากฏให้เห็น อยู่เรื่อยๆ ทั้งนี้เราได้รับความ ช่วยเหลือ จากกองกำลังต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นตำรวจทหาร พลเรือน ประชาชน ที่แจ้งเบาะแสเข้ามา ทำให้เรามีการจับกุม ได้อยู่อย่างต่อเนื่อง

ทางด้านนายชนาส    ชัชวาลวงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวว่า เมื่อเร็วๆนี้ทางทหารทางตำรวจเรา ก็มีการจับกุม ยาบ้า ผู้ต้องหา รวมทั้งของกลาง ได้เป็นจำนวนมาก พึ่งได้ยาบ้า จำนวนแสนกว่าเม็ด ซึ่งในรอบนี้มีการจับกุมได้อย่างต่อเนื่อง ตามว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่ ตำรวจทหาร ได้ผลเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่ง มีทั้ตตจจงตนต้องขอขอบคุณ ทางพี่น้องประชาชน ที่แจ้ง เบาะแส เข้ามา ยังเจ้าหน้าที่เรา ซึ่งก็มีการจับกุมได้ ทุกครั้ง ที่ผ่านๆมา จนต้องขอขอบคุณ ประชาชน โดยเฉพาะพี่น้อง ที่อยู่ตามแนวชายแดน ที่แจ้ง เข้ามา จนเจ้าหน้าที่เรา ทำงานได้ผลและ เป็นที่น่าพอใจ เป็นอย่างยิ่ง/

ภาพ-ข่าว/ทิพกร  หวานอ่อน  ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดอำนาจเจริญ  รายงาน