อำนาจเจริญฝนหยุดตก แต่น้ำยังท่วมข้าวกว่า 1 หมื่นไร่-เจ้าหน้าที่ระดมกำลังช่วยเหลือเหยื่ออุทกภัย

อำนาจเจริญฝนหยุดตก แต่น้ำยังท่วมข้าวกว่า 1 หมื่นไร่-เจ้าหน้าที่ระดมกำลังช่วยเหลือเหยื่ออุทกภัย

ad1

สาธารณภัย กองอำนวยการป้องกันและบรรเแทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ เปิดเผยว่า วันที่ 19 กันยายน 2566 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ ขอรายงานสถานการณ์อุทกภัย ดังนี้สถานการณ์ทั่วไป ด้วย ร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือ ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับ มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ส่งผลให้เมื่อวันที่ 24กันยายน 2566เกิดฝนตกหนักวัดปริมาณน้ำฝนอำเภอเมืองอำนาจเจริญวัดได้กว่า200 มิลิลิเมตร ทำให้น้ำในอ่างพุทธอุทยานมี ความจุ 19.325 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำวันนี้ 20.508 ล้านลบ.ม. เพิ่มขึ้น 0.27 เซ็นติเมตร น้ำล้น spill way เชนติเมตร

เขื่อนลำเซบาย ความจุ 12.205 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำวันนี้ 13.405 ลบ.ม. เพิ่มขึ้น 1.44 เซ็นติเมตร มีแนวโน้ม สูงขึ้น สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับรายงาน จำนวน อำเภอ 6 อำเภอ หัวตะพาน อำเภอชานุมาน อำเภอพนา อำเภอเสนางคนิคม อำเภอปทุมราชวงศา และอำเภอเมืองอำนาจเจริญ) ส่งผลให้พื้นที่การเกษตร |สิ่งก่อสร้าง และสิ่งสาธารณประโยชน์ ได้รับความเสียหาย ซึ่งไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต เบื้องต้น มีรายละเอียด ดังนี้

๒. สรุปความเสียหายจากอุทกภัยที่คาดว่าจะได้รับความเสียหายในเบื้องต้นเกิดอุทกภัย จำนวน ๗ อำเภอ ๒๓ ตำบล ๑๐๗ หมู่บ้าน พื้นที่การเกษตร นาข้าว จำนวน"กว่าไร่มันสำปะหลัง จำนวน ๑,๙๒๓ ไร่ สิ่งคสาธารณประโยชน์ ถนน ๑๗ สาย วัด ๒ แห่ง (รายละเอียดตามแบบสรุปความเสียหายอุทกภัย)

๓. การให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอำนาจเจริญ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๕๑ เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (ท) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น โดยกรอกกระสอบทรายพร้อมนำกระสอบทราย ไปให้ชุมชนเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยในเขตพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญ

นางขนิษฐา   แห่งธรรมหัวหน้า สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวว่า ว่า ถึงแม้ใน วันนี้ จะ จะมีปริมาณน้ำฝนลดน้อยลง แต่สถานการณ์ น้ำ ก็ยังมีการท่วมขังอยู่ โดยเฉพาะในนาข้าว มีปริมาณน้ำท่วมขังกว่า 7,000 ไร่ และขยายท่วมเป็นวงกว้าง

ด้านายธนพงศ์    วาระโว   ผู้อำนวยการ โครงการชลประทาน อำนาจเจริญ กล่าวว่า ขณะนี้น้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆ มีปริมาณเกินพิกัด และได้ระบายออกสู่คลองส่งน้ำต่างๆ ไปยังพื้นที่การเกษตร และส่งลง คลอง ขนาดใหญ่ของชลประทาน เพื่อระบายน้ำลงข้างล่างสู่จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่ง ซึ่งส่วนใหญ่จะมีการท่วมขังนาข้าวกว่า 10,000 ไร่ ส่วน พืชผลทางการเกษตร ก็มีไม่มากประมาณ 5,000-7,000 ไร่ ท่านเกษตรและทางชลประทานเราได้ออกสำรวจความเสียหาย มาตั้งแต่วันที่ 24 แล้ว คาดว่าอีกไม่กี่วันก็คงจะสรุปผลปความเสียหายได้

ภาพข่าว/ นายทิพกร      หวานอ่อน    ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดอำนาจเจริญ  รายงาน