นายกสมาคมกีฬานราฯ เปิดไฟเขียวรอสร้างต่อสนามกีฬาจังหวัด หวังรัฐบาลลงพื้นที่ตรวจสอบทันที

นายกสมาคมกีฬานราฯ เปิดไฟเขียวรอสร้างต่อสนามกีฬาจังหวัด หวังรัฐบาลลงพื้นที่ตรวจสอบทันที

ad1

อีกหนึ่งคำถามของคนรักกีฬาจังหวัดนราธิวาส ว่า “ เมื่อไร พวกเราจะได้ใช้สนามกีฬาจังหวัดนราธิวาสเสียที ” ด้วยว่าการสร้างสนามกีฬายังไม่แล้วเสร็จเกือบ 10 ปี ทิ้งพื้นที่ให้ร้าง จนทำให้ สภาพทรุดโทรม เป็นที่มั่วสุมของวัยรุ่น บางส่วนเริ่ม ผุ พังลงมา จนประชาชนคนรักกีฬา ไม่กล้าที่จะเข้ามาใช้พื้นที่ วันนี้เราได้มีโอกาสเจอ ท่านนายก อาร์ม คุณ วิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกสมาคมกีฬาจังหวัดนราธิวาส ทีมข่าวจึงได้นำคำถามจากพี่น้องประชาชนคนรักกีฬา และคำถามที่อยากจะขออะไร จากท่านนายกรัฐมนตรี เศรษฐา ทวีสิน อันดับแรกเมื่อท่านมาเยือนนราธิวาสในวันพฤหัสบดี ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นี้  จนได้คำตอบอย่างนี้ 

นาย วิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกสมาคมกีฬาจังหวัดนราธิวาส ให้สัมภาษณ์กับทีมงานว่า ในนามของพี่น้องประชาชนชาวกีฬาจังหวัดนราธิวาส ขออนุญาตที่จะนำเรียนถึงความคาดหวังความต้องการในโอกาสที่ท่าน นายกรัฐมนตรี ท่านเศรษฐา ทวีสิน ได้มาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และก็มาจังหวัดนราธิวาส ด้วย ความต้องการของชาวกีฬานี้ เรา มีความต้องการอยากจะให้ท่านนายกรัฐมนตรี ได้ให้ความกรุณา ผลักดัน มีวิธีการที่จะให้สนามกีฬานราธิวาสที่สร้างมา ยาวนานพอสมควร ยังไม่แล้วเสร็จนี้ อยากจะขอความกรุณา เพราะว่า เชื่อว่า ท่านก็เป็นคนกีฬา และก็ชอบเตะฟุตบอล ด้วย และก็มีการรักในการกีฬาด้วยอยากให้โอกาสนี้นำมาสู่ สร้างสิ่งที่ดี ให้กับชาวกีฬานราธิวาส 

เพราะสนามกีฬาเมื่อสร้างให้แล้วเสร็จนี้จะเป็นสถานที่ ที่จะรองรับการจัดกิจกรรมต่างๆทางด้านกีฬา สร้างโอกาสให้กับนักกีฬา ในพื้นที่นราธิวาส หรือใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีกิจกรรมกัน ยังสามารถเชื่อมโยงไปยัง ประเทศมาเลเซีย หรือประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงในเรื่องของการกีฬาเป็นอย่างมาก การสร้างความสัมพันธ์ สร้างความรัก สามัคคีเป็นหนึ่งเดียว โดยใช้กีฬาเป็นสื่อ และนอกจากนั้นยังสามารถใช้กีฬา สร้างเศรษฐกิจให้เกิดในพื้นที่ ของจังหวัดนราธิวาสได้อีกด้วย นี้คือความคาดหวังขอความกรุณาจาก ท่าน นายกรัฐมนตรี ท่านเศรษฐา ทวีสิน ในฐานะของคนชาวกีฬาจังหวัดนราธิวาส 

อีกประเด็นสำคัญ คือถ้าสนามกีฬาจังหวัดนราธิวาส สร้างแล้วเสร็จก็จะเป็นสนาม เวที สร้างกีฬา สำหรับประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้มาใช้ทำให้เกิดกิจกรรมกันและนำไปสู่สร้างอีกมิติหนึ่งในการสร้างสันติสุขของการเล่นกีฬาร่วมกันและยังคงสร้างโอกาสให้กับนักกีฬาของจังหวัดนราฯ และนำไปสู่ความเป็นเลิศ สร้างชื่อเสียง สร้างรายได้ให้กับครอบครัวและจังหวัดนราธิวาสต่อไปได้  

โดย... แวดาโอ๊ะ หะไร/ อัสมา บินมะนุ ผู้สื่อข่าวนรา รายงานภาพ/ข่าว