ผู้ว่าฯชลบุรีพร้อมนายกเหล่ากาชาดเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส

ผู้ว่าฯชลบุรีพร้อมนายกเหล่ากาชาดเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส

ad1

ผู้ว่าฯชลบุรีพร้อมนายกเหล่ากาชาดเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส มอบสิ่งของสร้างขวัญกำลังใจ

เมื่อเวลา 09.30 น.  วันที่ 23 เมษายน 2567  ณ วัดราษฎร์นิยมธรรม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย ช่วยสร้างกำลังใจ เปลี่ยนความทุกข์เป็นพลัง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดชลบุรี โดยมี น.ส.ประภัสรา ศรีทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ พร้อมด้วย น.ส.ฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายชัยพร แพภิรมย์รัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี หน.ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมงานฯ

 โครงการฯ ดังกล่าว จัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เป็นการบูรณาการทุกภาคส่วนในการช่วยเหลือ เยียวยาดูแล และสร้างขวัญกำลังใจให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ด้อยโอกาส ให้ได้เห็นคุณค่าของชีวิตตนเองและพร้อมที่จะดำรงชีวิตต่อไป ซึ่งในครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 6 ราย

ต่อมาเวลา 10.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเลขที่ 2/2 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ของ น.ส.ณัฐธันยพร ธนัชชาธิมาสิริ อายุ 69 ปี เป็นผู้สูงอายุและผู้พิการ ประกอบอาชีพรับจ้างทำความสะอาดห้องน้ำในสุขภาพ ซึ่งดูแลน้องชายอายุ 63 ปี เป็นผู้พิการและป่วยติดเตียง และหลานชาย อายุ 10 ปี กำลังศึกษาอยู่ชั้น ป.4 ซึ่งครอบครัวมีรายได้ไม่เพียงพอ ประสบปัญหาความเดือดร้อน และต้องการอุปกรณ์ในการดูแลผู้ป่วยติดเตียง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และคณะ ได้เยี่ยมพูดคุยให้กำลังใจและมอบเงินช่วยเหลือพร้อมสิ่งของอุปโภคบริโภคไว้ดำรงชีพ

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการให้ความช่วยเหลือและดูแลครอบครัวผู้สูงอายุผู้พิการรายดังกล่าวให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้พร้อมดูแลการศึกษาของหลานชายให้สามารถศึกษาครบเกณฑ์ตามกำหนดต่อไป