กองกำลังชนกลุ่มน้อย กลุ่มต่อต้านรัฐบาลเมียนมา ลอบวางระเบิดสะพานโจเอ้ รัฐมอญ

กองกำลังชนกลุ่มน้อย กลุ่มต่อต้านรัฐบาลเมียนมา ลอบวางระเบิดสะพานโจเอ้   รัฐมอญ

ad1

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2567 กองกำลังชนกลุ่มน้อย กลุ่มต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมา ได้ ลอบวางระเบิดสะพานโจเอ้  อ.บีลิน จ.ตะโถ่ง รัฐมอญ สหภาพเมียนมา โดยสะพานดังกล่าวอยู่ระหว่าง อ.บีลิน  - จ.ตะโถ่ง  (ห่างจากชายแดนประมาณ 80 กม.) ด้านตรงข้าม อ.ท่าสองยาง จ.ตาก  ซึ่งเป็นเส้นทางสายสำคัญอีกสายหนึ่งที่ฝ่าย ที่ประชาชนใช้สัญจรจาก (นครหลวงย่างกุ้ง - จ.ผาอัน รัฐกะเหรี่ยง- จ.มะละแหม่ง รัฐมอญ) ทั้งนี้ ยังเป็นเส้นทางที่ ทหารเมียนมาใช้ในการจัดส่งสิ่งอุปกรณ์ให้กับ กำลังในในแนวหน้า 

โดยก่อนหน้านี้ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2566 ปลายปีที่ผ่านมา สะพานแห่งนี้เคยถูกกองกำลังชนกลุ่มน้อย กลุ่มต่อต้านรัฐบาลลักลอบวางระเบิดมาแล้ว 1 ครั้ง ซึ่งฝ่ายเมียนมาได้ทำการซ่อมแซมจนสามารถกลับมาใช้งานได้  

ในด้านผลกระทบ จากการระเบิดสะพานในครั้งนี้  ส่งผลให้รถยนต์ไม่สามารสัญจรได้  และ เจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงเมียนมา ในพื้นที่ได้นำกำลังวางกำลังรักษาควาปลอดภัยในพื้นที่ เพื่อป้องกันการลอบก่อเหตุซ้ำ  พร้อมทั้งได้แจ้งเตือนให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางดังกล่าวชั่วคราว