เขาใหญ่ฝึกอบรมกู้ภัยเสมือนจริง3วันเต็มถอดบทเรียนจนท.ถูกกระทิงขวิดดับ

เขาใหญ่ฝึกอบรมกู้ภัยเสมือนจริง3วันเต็มถอดบทเรียนจนท.ถูกกระทิงขวิดดับ

ad1

ปราจีนบุรี- เขาใหญ่ฝึกอบรมกู้ภัยเสมือนจริง3วันเต็มถอดบทเรียนการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ซึ่งถูกกระทิงทำร้ายจนเสียชีวิต


อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ร่วมกับกองการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดฝึกอบรมการกู้ภัยทางอากาศ ถอดบทเรียนการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ซึ่งถูกกระทิงทำร้ายจนเสียชีวิต

นายอดิศักดิ์ ภูสิทธิ์วงศานุยุต หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เปิดเผยว่า จากกรณีการเสียชีวิตของนายนกรณ์ ศรีเรือง เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า หัวหน้าชุดลาดตระเวนที่ 3 อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ได้ถูกกระทิงทำร้ายจนเสียชีวิต ขณะออกปฏิบัติภารกิจลาดตะเวนป่า เมื่อประมาณกลางเดือนกันยายน 2564 ที่ผ่านมา จึงได้หารือร่วมกับนายกานตพันธ์ พิศาลสุขสกุล ผู้อำนวยการกองการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวัฒนะ โรจนะเกษตร หัวหน้าศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เพื่อถอดบทเรียนและดำเนินการจัดฝึกอบรมการกู้ภัยทางอากาศ ระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคม 2564 ระยะเวลาในการฝึกอบรม 3 วัน แบ่งการฝึกอบรมออกเป็นภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยเฉพาะภาคปฏิบัติเป็นการฝึกซ้อมกู้ภัยทางอากาศเหตุการณ์เสมือนจริง โดยได้จำลองเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บจากการปะทะกับขบวนการลักลอบตัดไม้ และเหตุการณ์ถูกสัตว์ป่าทำร้าย เพื่อเข้าทำการเข้าช่วยเหลือชีวิตของเจ้าหน้าที่ และนำส่งโรงพยาบาลในบริเวณใกล้เคียง เพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้อีกในอนาคต

การฝึกอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 50 คน ซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยพิทักษ์ฯรอบอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ภายหลังจากการฝึกอบรมในครั้งนี้ จะสามารถนำไปถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์ให้กับเจ้าหน้าที่ภายในหน่วย ได้ใช้เป็นแนวทางในการช่วยเหลือชีวิตของผู้ร่วมงานต่อไป

นายอดิศักดิ์ฯ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ กล่าวว่า " การฝึกอบรมในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ได้มอบหมายและกำชับให้หัวหน้าหน่วยงาน คำนึงถึงความปลอดภัยและชีวิตของเจ้าหน้าที่ทุกนายเป็นหลัก การปฏิบัติภารกิจทุกครั้ง หากมีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ หรือเป็นอันตรายถึงชีวิตถือว่าภารกิจนั้นล้มเหลว ซึ่งตนในฐานะหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จึงได้ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดำเนินการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ขึ้น โดยมีความคาดหมายที่จะช่วยเหลือชีวิตของผู้ร่วมงาน เมื่อเกิดเหตุในพื้นที่ป่าลึก เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตาม ข้อสั่งการของท่านอธิบดีฯที่ได้มอบหมายไว้ "

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มีเนื้อที่รวม 1.35 ล้านไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด โดยได้นำระบบการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ หรือ SMART Patrol เข้ามาประยุกต์ใช้ในการออกลาดตระเวนป่า ซึ่งมีการส่งกำลังทางภาคพื้นดิน และการส่งกำลังทางอากาศ จากข้อมูลย้อนหลังพบว่า เจ้าหน้าที่ได้ประสบเหตุจากการลาดตระเวนป่า เนื่องจากการปะทะกับกลุ่มขบวนการลักลอบล่าสัตว์ ตัดไม้ อีกทั้งยังถูกสัตว์ป่าทำร้าย จึงจำเป็นต้องวางแผนจัดฝึกอบรมการกู้ภัยทางอากาศในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือชีวิตของเจ้าหน้าที่เมื่อประสบเหตุ