เกาหลีเหนือห้ามพลเมืองจีนเข้าประเทศ ด้านเกาหลีใต้กำหนดชาวจีนทุกคนต้องตรวจเชื้อมีผลลบก่อนเข้าประเทศ

เกาหลีเหนือห้ามพลเมืองจีนเข้าประเทศ

เกาหลีเหนือห้ามพลเมืองจีนเข้าประเทศ ด้านเกาหลีใต้กำหนดชาวจีนทุกคนต้องตรวจเชื้อมีผลลบก่อนเข้าประเทศad1

30 ธ.ค. 2565  นายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้ เผยวันนี้ เกาหลีใต้กำหนดให้ผู้เดินทางมาจากจีน ต้องแสดงผลตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เป็นลบ ไม่ว่าจะเป็นผลตรวจแบบ PCR หรือผลตรวจจากชุดตรวจเร็ว ก่อนขึ้นเครื่องบินเพื่อเดินทางมาเกาหลีใต้ และผู้เดินทางมาจากจีนทุกคน จะต้องมีผลตรวจแบบ PCR ภายในวันแรก ที่เดินทางถึงเกาหลีใต้   

สำนักตรวจคนเข้าเมืองแห่งชาติของจีน เผย พลเมืองจีนทุกคนถูกห้ามเข้าเกาหลีเหนือเป็นการชั่วคราว ขณะที่ผู้เดินทางมาจากจีนที่เดินทางเข้าเกาหลีเหนือ เมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งรวมถึงพลเมืองเกาหลีเหนือ ต้องเข้ารับการกักตัวและสังเกตอาการ 30 วัน ทั้งนี้ ยังไม่มีความชัดเจนว่า เกาหลีเหนือจะดำเนินมาตรการนี้จนถึงเมื่อใด