1 พ.ย.ปฏิทินการเมืองร้อน "เปิดสภา" ชี้วัดแรงหนุน-ต้าน เขย่ารัฐบาล"ลุงตู่"

1 พ.ย.ปฏิทินการเมืองร้อน  "เปิดสภา" ชี้วัดแรงหนุน-ต้าน เขย่ารัฐบาล"ลุงตู่"

ad1

ad1

 1 พ.ย.ปฏิทินการเมืองร้อน  "เปิดสภา" ชี้วัดแรงหนุน-ต้าน เขย่ารัฐบาล"ลุงตู่"


.
"1พฤศจิกายน  "ไม่ใช่เป็นแค่วันปฐมฤกษ์"เปิดประเทศ" เท่านั้น   หากแต่เป็นกำหนดการ"เปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง”  
.
หลากหลายวาะร้อนเตรียมเข้าถาโถมโหมใส่รัฐบาล"ลุงตู่"อีกครั้ง  หากพอสรุปกันได้  4 ประเด็นร้อนแรง 
.
รัฐบาล”ลุงตู่” จะฝ่ามรสุมทางการเมืองจากนี้จะได้ไปต่อหรือพอแค่นี้ และจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป ติดตามได้จาก เจาะประเด็นร้อน

โดย...อสนีบาต