กกต.จว.สระแก้วสังเกตการณ์และติดตามการทำลายบัตรเลือกตั้งท้องถิ่น

22 กันยายน 2565

กกต.จว.สระแก้วสังเกตการณ์และติดตามการทำลายบัตรเลือกตั้งท้องถิ่นad1

กกต.จว.สระแก้ว สังเกตการณ์และติดตามการทำลายบัตรเลือกตั้งท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 นายปิติฉัตร ธนนวนนท์ ผอ.สนง.กกต.จว.สระแก้ว ได้มอบหมายให้นางแสงโสม เฉยเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม นางสาวอโนมา เครืออนันต์ พนักงานการเลือกตั้งชำนาญการ และนายสมพร นาคเพชร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ร่วมสังเกตการณ์และตรวจติดตามการดำเนินการทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ที่เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ และเทศบาลเมืองอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

นายปิติฉัตร ธนนวนนท์ เผยว่า กรณีที่บัตรเลือกตั้งและต้นขั้วบัตรเลือกตั้งที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผล การเลือกตั้งแล้วเป็นระยะเวลาเกินหนึ่งปีนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งที่ไม่มีการฟ้องคดีอาญา คดีแพ่ง หรือ คดีปกครองในความผิดเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้งหรือเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง การลงคะแนน หรือ การนับคะแนนเลือกตั้ง หรือมีกรณีการฟ้องคดีต่อศาลในความผิดดังกล่าวแต่คดีถึงที่สุดแล้ว สนง.กกต.จังหวัด สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินการทำลายได้