โควิดวันนี้การติดเชื้อลด ดับเพิ่ม 43 ราย

โควิดวันนี้

โควิดวันนี้การติดเชื้อลด ดับเพิ่ม 43 ราย

ad1

ad1

01 ธ.ค. 2564  ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19(ศบค.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 วันนี้พบผู้ป่วยรายใหม่ 4,886 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวัง 4,566 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 149 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 165 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 6 ราย รวมมีผู้ป่วยสะสมระลอกเดือนเมษายน 2564 จำนวน 2,091,895 ราย หายป่วยกลับบ้าน 6,326 ราย หายป่วยสะสม 1,998,328 ราย  ผู้ป่วยกำลังรักษา 74,190 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 43 ราย รวมมีผู้เสียชีวิตสะสม  20,814 ราย