เทศบาลเมืองแพร่เร่งฉีดซิโนฟาร์ม เสริมภูมิประชาชน

วัคซีน

เทศบาลเมืองแพร่เร่งฉีดซิโนฟาร์ม เสริมภูมิประชาชน

ad1

เทศบาลเมืองแพร่ ให้บริการฉีดวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” เข็มที่ 1 เป็นวันที่ 4 แก่ประชาชนกลุ่มในเขตเทศบาลเมืองแพร่ ลำดับที่ 1,501-2,000 ฟรี โดยไม่มีค่าบริการ เร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่แก่ประชาชนชาวจังหวัดแพร่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถเปิดจังหวัดแพร่ให้กลับมาต้อนรับนักท่องเที่ยวและเศรษฐกิจฟื้นตัวโดยเร็ว
.. โดยมีนายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพร่ ปลัดเทศบาลเมืองแพร่ รองปลัดเทศบาลเมืองแพร่ ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ร่วมลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนและให้ข้อควรปฏิบัติในการรับบริการฉีดวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ประกอบด้วยคณะทีมแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลแพร่และสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่จากศูนย์แพทย์ร่องซ้อ (รพ.แพร่) พยาบาลวิชาชีพจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่ และผู้ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการฉีดวัคซีนดังกล่าว 

นอกจากนี้เทศบาลเมืองแพร่ ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ให้บริการฉีดวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” แก่ผู้ป่วยติดเตียงจากชุมชนพระนอน จำนวน 1 ราย ทั้งนี้ได้นัดหมายประชาชนในการเข้ารับการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” เข็มที่ 2 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ณ บริเวณกาดสามวัย เทศบาลเมืองแพร่ต่อไป

เผยแพร่โดย  วิชชุดา ดวงพรหม