บขส.จัดหารถโดยสารไฟฟ้าทั้งเล็ก-ใหญ่ 368 คัน สัญญาเช่า 7 ปี

บขส.จัดหารถโดยสารไฟฟ้าทั้งเล็ก-ใหญ่ 368 คัน

บขส.จัดหารถโดยสารไฟฟ้าทั้งเล็ก-ใหญ่ 368 คัน สัญญาเช่า 7 ปี
ad1


ad1

ad1

ad1

04 เม.ย. 2565  นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)  เผย ได้จัดทำแผนจัดหารถโดยสารพลังงานทางเลือก ขนาดเล็ก และ ขนาดใหญ่ รวมทั้งหมด 368 คัน สัญญาเช่า 7 ปี แบ่งเป็น รถโดยสารขนาดใหญ่ 296 คัน อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกวดราคา (ทีโออาร์) รวมทั้งกำหนดราคากลาง คาดเปิดประมูลได้ช่วงกลางปี 2565 ตั้งเป้ารับรถโดยสารใหม่กลางปี 2566  โดยจะนำมาทดแทนรถโดยสารที่ให้บริการในปัจจุบันใน 52 เส้นทาง ได้แก่ ภาคเหนือ 90 คัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก 121 คัน และ ภาคใต้ 85 คัน  พร้อมเดินหน้าจัดหารถโดยสารขนาดเล็ก (มินิบัส) 72 คัน นำมาวิ่งให้บริการใ น 8 เส้นทาง ตั้งเป้ารับรถและนำมาวิ่งให้บริการต้นปี 2566    มั่นใจการจัดหารถโดยสารไฟฟ้าครั้งนี้จะช่วยให้ บขส. ประหยัดค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงได้  ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ สะดวก และปลอดภัย