ส.ส.เมืองปากน้ำระดมหน่วยงานท้องถิ่นร่วมแก้ไขปัญหาน้ำท่วมแบบบูรณาการ (มีคลิป)

ส.ส.เมืองปากน้ำระดมหน่วยงานท้องถิ่นร่วมแก้ไขปัญหาน้ำท่วมแบบบูรณาการ (มีคลิป)

ad1

ad1

สมุทรปราการ-ส.ส.เมืองปากน้ำระดมหน่วยงานท้องถิ่นร่วมแก้ไขปัญหาน้ำท่วมแบบบูรณาการ มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เป็นแม่งานในเบื้องต้นในการประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการในการแก้ไขปัญหา ทั้งปัญหาน้ำท่วมและปัญหาผักตบชวา


 
เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.2564 นายฐาปกรณ์ กุลเจริญ  พร้อมด้วย นางสาวภรีม พูลเจริญ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ นายวิมล มงคลเจริญ ปลัดอบจ.สมุทรปราการ ได้ร่วมเป็นประธานในการประชุม แก้ไขปัญหาน้ำท่วมแบบบูรณาการ ห้องประชุมชั้น3 เทศบาลตำบลบางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

โดยมี นาวาเอกอนุศักดิ์ นาคทิม นายกเทศมนตรีตำบลบางเมือง พร้อมด้วยตัวแทนจากนายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ  เทศบาลตำบลด่านสำโรง เทศบาลเมืองบางแก้ว  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ เทศบาลตำบลเทพารักษ์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องได้ร่วมประชุมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมตามโครงการป้องกันน้ำท่วมคลองสำโรง แบบบูรณาการ

ทั้งนี้ในที่ประชุมได้มีการขี้แจงภาพรวมของคลองสำโรง แนวทางการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในคลองสำโรง และประตูน้ำแต่ละจุดและผู้รับผิดชอบ โดยมีแผนดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชในคลองสำโรงโดยนายกเทศมนตรีจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละแห่ง ต่างถกปัญหาถึงสาเหตุต่างๆของการเกิดน้ำท่วมและปัญหาผักตบชวา

นางสาวภรีม พูลเจริญ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ ได้กล่าวหลังเสร็จสิ้นการประชุมว่า วันนี้ทางเทศบาลตำบลบางเมือง ได้เป็นแม่งานในการเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีพื้นที่อยู่ในคลองสำโรง มาร่วมระดมความคิดในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และแก้ไขปัญหาผักตบชวาที่อยู่ในคลอง โดยปัญหาเหล่านี้ได้เกิดขึ้นมาโดยตลอดและประชาชนที่พักอาศัยอยู่ริมคลองสำโรงได้รับผลกระทบกันอย่างมาก ทั้งปัญหายุงลาย ปัญหาสัตว์เลื้อยคลานต่างๆที่เข้ามาในบ้าน และผักตบชวาโตเร็วมากจะทำให้ในคลองสำโรงเต็มไปด้วยผักตบชวา ทำให้เป็นปัญหาไม่จบไม่สิ้น

ที่ประชุมมีข้อสรุปว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคลองสำโรงได้มีมติกันว่า จะให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เป็นแม่งานในเบื้องต้นในการประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการในการแก้ไขปัญหา ทั้งปัญหาน้ำท่วมและปัญหาผักตบชวา โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง อาจจะต้องส่งข้อมูลให้กับทางอบจ.เพื่อที่จะไปประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และสุดท้ายอาจต้องเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการมาเพื่อระดมความคิดเห็นว่าเราจะใช้วิธีการแก้ไขแบบไหนให้เหมาะสมกับพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการ

สุทธิวิทย์ ชยุตฆ์วรกานต์ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสมุทรปราการ