CNN รายงาน McDonald's ในญี่ปุ่นขาดแคลนมันฝรั่ง ส่วน KFC ในออสเตรเลีย กำลังขาดแคลนเนื้อไก่สด

CNN รายงาน McDonald's ในญี่ปุ่นขาดแคลนมันฝรั่ง -KFC ในออสเตรเลีย ขาดแคลนเนื้อไก่สด

CNN รายงาน  McDonald's ในญี่ปุ่นขาดแคลนมันฝรั่ง ส่วน KFC ในออสเตรเลีย  กำลังขาดแคลนเนื้อไก่สด
ad1


ad1

ad1

ad1

13 ม.ค. 2565  สำนักข่าว CNN  รายงานวานนี้ว่า ฟาสต์ฟู้ดดัง 2 บริษัทฯใหญ่ กำลังขาดแคลนวัตถุดิบอย่างหนัก โดย McDonald's  ที่ในประเทศญี่ปุ่นขาดแคลนมันฝรั่งทอด ทำให้ต้องปรับลดเมนูปกติบางส่วนในเดือนมกราคม 65 และ KFC ในออสเตรเลีย กำลังประสบปัญหาขาดเนื้อไก่สด  ซึ่งมีการระบุว่า การจัดหาเนื้อไก่สดได้รับผลกระทบจากการขาดพนักงาน ซึ่งมีสาเหตุจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19

สำหรับที่ประเทศญี่ปุ่น McDonald's ขยายเวลาการหยุดจำหน่ายมันฝรั่งทอดชุดกลางและชุดใหญ่ตั้งแต่วันที่ 7 ม.ค. 65  ซึ่งก่อนหน้านั้นได้หยุดจำหน่ายตั้งแต่เดือนธันวาคม 64  สาเหตุจากการเกิดปัญหาขนส่งมันฝรั่งล่าช้าในญี่ปุ่น ซึ่ง McDonald's ในญี่ปุ่นนั้นมีประมาณ 2,900 สาขาทั่วประเทศ จึงจัดจำหน่ายเฉพาะมันฝรั่งทอดชุดเล็กเท่านั้น ตลอดเดือน ม.ค. 65 นี้