ประภัตรต้องเจอพี่ศรีฯ! ศรีสุวรรณยื่นปปช. 14 ม.ค. นี้ สอบสวน รมช.เกษตรฯ ทำงานล้มเหลว-ปกปิดข้อมูลโรคระบาดหมู ปล่อยให้หมู-ไข่ แพง

ศรีสุวรรณยื่นปปช. 14 ม.ค. นี้ เอาผิด รมช.เกษตรฯ ทำงานล้มเหลว-ปกปิดข้อมูลโรคระบาดหมู

ประภัตรต้องเจอพี่ศรีฯ!  ศรีสุวรรณยื่นปปช. 14 ม.ค. นี้ สอบสวน รมช.เกษตรฯ ทำงานล้มเหลว-ปกปิดข้อมูลโรคระบาดหมู ปล่อยให้หมู-ไข่ แพง

ad1

ad1

13 ม.ค. 2565  นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย  ระบุ จะเดินทางไปยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อให้สอบสวนนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งกำกับดูแลกรมปศุสัตว์ เพิ่มเติมในวันพรุ่งนี้ (14 ม.ค.65)  ฐาน ล้มเหลว และปกปิดข้อมูลการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) จากที่ก่อนหน้านี้ได้ยื่นป.ป.ช.ให้สอบสวนเอาผิด อธิบดีกรมปศุสัตว์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กรณีปล่อยให้หมูแพง-ไข่แพง ไปแล้ว

โดยนายศรีสุวรรณได้โพสข้อความดังนี้ว่า

ตามที่นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1662 / 2562 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งและปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประภัตร โพธสุธน) กำกับดูแล กรมปศุสัตว์ กรมการข้าว สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และองค์การสะพานปลา นั้น
กรณีที่ปรากฏเป็นการทั่วไปเกี่ยวกับการปกปิดการแพร่ระบาดของเชื้ออหิวาต์แอฟริกา หรือ ASF ของกรมปศุสัตว์ ทำให้หมูของเกษตรกรผู้เลี้ยงรายเล็ก รายกลาง ล้มหายตายจากไปเป็นจำนวนมาก ทำให้หมูขาดตลาด เป็นมูลเหตุสำคัญที่ทำให้หมูแพงในปัจจุบัน
ความผิดพลาด ล้มเหลวของกรมปศุสัตว์ต่อกรณีดังกล่าว ย่อมเชื่อมโยงไปถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประภัตร โพธสุธน) ที่กำกับดูแล กรมปศุสัตว์ ตามอำนาจหน้าที่ด้วย