งานประเพณี "กินเข่าค่ำ ของดีเมืองสูงเนิน "โคราช 67

งานประเพณี "กินเข่าค่ำ ของดีเมืองสูงเนิน "โคราช 67

ad1

     ชมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การแสดงจินตภาพประกอบแสงสีเสียง ร่วมแสดงอัตลักษณ์ เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ให้รับรู้ถึงประเพณีที่สืบทอด ศิลปะย้อนยุคกันมาอย่างยาวนาน รับทานขันโตก เริ่มตั้งแต่ปี 2538  มีการแสดงดนตรี ในงานมีการออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP สตรีทฟู๊ด การจัดงานครั้งนี้อำเภอสูงเนิน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์กรปกครองท้องถิ่น ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ ภาครัฐภาคเอกชน ชุมชน ภาคการท่องเที่ยว ร่วมสนับสนุนเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมงานได้ รับรู้รับทราบถึงประเพณีที่ดีงามของโคราช  สืบสานต่อยอดสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา 

       โดยมี นายวิจิตร กิจวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นายอรรถพล วรรณกิจ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นางรุ่งทิพย์  บุกขุนทด ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครราชสีมา นายกันตพงษ์ ธนเนืองโรจน์ นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย นายเดชฤทธิ์ ถิตย์ฉาย นายอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ผศ.ดร.ณัฏฐินี ทองดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และเจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมเปิดงาน

    งานประเพณี กินเข่าค่ำ ของดีเมืองสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ต้อนรับสู่ดินแดนอารยธรรม ศิลปะกรรมทราวดี ณ ปราสาทเมืองแขก ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน ครั้งที่ 28 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 -10 มีนาคม 2567