สมาคมทนายฯ เรียกร้องให้สังคมตรวจสอบ-ป้องกันการนำกัญชาใช้ผิดประเภท-เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเปิดกัญชาเสรี

สมาคมทนายฯ แถลงปมกัญชาเสรี

สมาคมทนายฯ เรียกร้องให้สังคมตรวจสอบ-ป้องกันการนำกัญชาใช้ผิดประเภท-เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเปิดกัญชาเสรี
ad1


ad1

ad1

ad1

18 มิ.ย. 2565 นายนรินท์พงศ์ จินาภักดิ์ นายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย ออกแถลงการณ์เกี่ยวกับกัญชาฉบับที่ 2 เรียกร้องให้ทุกฝ่ายในสังคม ร่วมกันตรวจสอบและป้องกันการนำกัญชาไปใช้ผิดประเภทหรือผิดวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประเทศและประชาชนได้รับประโยชน์จากการเปิดเสรีกัญชาอย่างเต็มที่ การเปิดเสรีกัญชาให้ประชาชนได้ผลิตเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์จะเป็นผลดีกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ เพราะเป็นการสร้างกำลังซื้อให้กับประชาชนอันจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการบริโภคภายใน  

อย่างไรก็ตาม แม้กระทรวงสาธารณสุขจะได้ออกมาตรการอันจำเป็นเพื่อป้องกันผลร้ายดังกล่าวแล้ว แต่ก็ยังมีบุคคลจำนวนมากที่ยังแสดงความกังวล โดยเฉพาะอันตรายที่เกิดจากการใช้กัญชาเป็นยาเสพติดนั้น สมาคมฯ ขอเรียนว่าใด ๆ ในโลกนี้ต่างมีทั้งด้านดีและด้านร้ายด้วยกัน ทั้งสิ้น เช่น การออกกำลังกายที่มีประโยชน์ต่อร่างกายทำให้แข็งแรงสุขภาพดี แต่หากการออกกำลังกายนั้นกระทำจนเกินกำลัง (over exercise) ก็จะกลายเป็นโทษ หรือแม้แต่ยารักษาโรคที่ได้รับอนุญาตจากองค์การอาหารและยา (อย.) แล้วว่ามีความปลอดภัยแต่หากนำไปใช้ผิดประเภท หรือใช้ผิดขนาดก็จะเกิดโทษ

ทั้งนี้ สมาคมทนายความแห่งประเทศไทย ขอต่อต้านและคัดค้านการนำกัญชาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ทุกประเภท เพราะนอกจากจะเป็นอันตรายต่อประซาชนแล้ว ยังอาจเป็นผลเสียต่อการเปิดเสรีกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ อันเป็นวัตถุประสงค์ของการเปิดเสรีที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอันถือเป็นประโยชน์สาธารณะ