บันทึกจาก อานนท์ แสนน่าน ประธานหมู่บ้านเทิดไท้องค์ราชัน

บันทึกจาก อานนท์ แสนน่าน ประธานหมู่บ้านเทิดไท้องค์ราชันad1

บันทึกจาก
.... อานนท์ แสนน่าน ประธานหมู่บ้านเทิดไท้องค์ราชัน แห่งประเทศไทย

ทุกย่างก้าวเพื่อมวลมหาประชาชนชาวเกษตรกรไทย

"...ชีวิตไม่ใช่การแข่งขัน แต่เป็นการเดินทางที่เราต้องซาบซึ้ง ในแต่ละก้าวที่ย่างไป..."

จากรากหญ้าสู่รากแก้ว หน้าที่ของเราคือ "ตัวแทนเกษตรกร" ทำตามความคิดและความเป็นตัวเรา สิ่งที่สำคัญไม่ได้อยู่ที่ว่า เราเดินทางไปมากน้อยแค่ไหนและถึงจุดหมายหรือไม่เพราะในช่วงเวลาหนึ่งที่เราคิดว่านั่นคือจุดหมายแล้วเราไปถึง เป็นธรรมดาที่เราต้องหาจุดหมายใหม่เพื่อเดินต่อไปเพราะชีวิตคือการเดินทาง ประเด็นสำคัญคือ เราจะเดินทางอย่างไรให้ชีวิตเรามีความสุขให้มากที่สุดในการเดินต่างหาก "...อย่าทำลายคุณค่าของตัวเองด้วยการเอาตัวเราไปเปรียบกับผู้อื่น  เพียงเพราะว่า เราแตกต่างจากผู้อื่นและแต่ละคนก็มีดีกันคนละอย่าง..."

From : Arnon Sannan