ปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่ การแข่งขันฟุตบอล 7 คน BKM 127 CUP ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 1

ปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่ การแข่งขันฟุตบอล 7 คน BKM 127 CUP ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 1
ad1


ad1

ad1

ad1

นราธิวาส- ปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่ การแข่งขันฟุตบอล 7 คน BKM 127 CUP ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 1 สร้างเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด มุ่งเน้นเพิ่มทักษะ ด้านการกีฬา สร้างนักกีฬาสู่เวทีระดับชาติ

 พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน BKM 127 CUP ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 1 ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ พัฒนาทักษะการเล่นฟุตบอลของเยาวชนจังหวัดและเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ณ สนามฟุตบอลบ้านบูกิตตาโมง ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 24 พ.ค.ที่ผ่านมา

โดยวัตถุประสงค์จัดงานครั้งนี้เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักรวมถึงทราบปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21 - 24 พฤษภาคม 2565 มีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ทั้งหมด จำนวน 96 ทีม จากพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล โดยมีหัวหน้าส่วน, ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนเข้าร่วมชมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ในกิจกรรมได้มีการแสดงปันจักสีลัตจากตัวแทนชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนบ้านบูกิตตามง และตัวแทนนักกีฬาทีมชาติ ร่วมการแสดง พร้อมกันนี้คณะยังได้ชมการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศ พร้อมมอบถ้วยรางวัลและเงินรางวัลรวม 43,000 บาท

 พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาส มาเป็นประธานในพิธีปิดโครงการแข่งขันฟุตบอล 7 คน BKM 127 CUP ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 1 ในวันนี้ นับเป็นโครงการหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติจากสถานการณ์ปัจจุบันปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาสังคมสำคัญ ต้องการการแก้ไขอย่างจริงจังและจริงใจของทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันสกัดกั้นและป้องกัน

การแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยเฉพาะในกลุ่มของเยาวชน ขอบคุณทีมงานชมรมฟุตบอลเยาวชน BKM 127 และประชาชนในพื้นที่ ที่จัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้นมา ทุกท่านมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการป้องกันการแพร่ ระบาดของยาเสพติดโดยนำกีฬามาเป็นแนวทางในการต่อต้าน และป้องกันการแพร่ ระบาดของยาเสพติด ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะการป้องกันเยาวชนในพื้นที่ให้ห่างไกล ไม่ให้มายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งในส่วนของภาครัฐพร้อมให้การสนับสนุนทุกๆ กิจกรรม เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีกิจกรรมร่วมกัน อีกทั้งได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จังหวัดนราธิวาสเป็นจังหวัดที่สร้างนักกีฬาระดับมากมาย เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนนำไปต่อยอดและ พัฒนาทักษะด้านกีฬา เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับพื้นที่ในอนาคต

 ด้าน นายอาชูวัน  เบ็ญรอฮมาน ประธานจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล BKM 127 CUP ต้านภัยสำหรับโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล BKM 127 CUP ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 1 กล่าวว่า จากปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ ทำให้คนในพื้นที่มั่วสุมกับยาเสพติด ก่อเกิดปัญหามากมาย โดยเฉพาะเยาวชน ทาง ชมรมฟุตบอลเยาวชน BKM 127 ได้เล็งเห็นปัญหายาเสพติดในพื้นที่ และอยากให้เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลยาเสพติด จึงนำกีฬามาเป็นแนวทางในการต่อต้าน และป้องกันการแพร่ ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

โดยเฉพาะการป้องกันเยาวชนในพื้นที่ให้ห่างไกล ไม่ให้มายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ นับเป็นการรวมพลังมวลชนครั้งยิ่งใหญ่ เป็นการแสดงให้ทุกคนได้รู้ว่า คนในพื้นที่จะร่วมกันต่อต้านยาเสพติด โดยเฉพาะเยาวชน เพราะเยาวชนคืออนาคตของชาติ  ฟุตบอล 7 คนถือเป็นกีฬาอีกชนิดหนึ่งที่มีผู้นิยมเล่นกันอย่างแพร่หลาย จนกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน ได้เจอเพื่อนใหม่ๆและได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติดอีกด้วย