ตร.ศรีมโหสถสนธิกำลังปิดล้อมตรวจค้นบ้านเป้าหมายยาเสพติดคุมอีก2ผู้ต้องหา

ตร.ศรีมโหสถสนธิกำลังปิดล้อมตรวจค้นบ้านเป้าหมายยาเสพติดคุมอีก2ผู้ต้องหา
ad1


ad1

ad1

ad1

ปราจีนบุรี –ตำรวจสภ.ศรีมโหสถจับได้อีก 2 ผู้ต้องหา หลังสนธิกำลังปิดล้อมตรวจค้น บ้านเป้าหมายยาเสพติด สัปดาห์ ที่ 3 ทั่วเมือง

เมื่อเวลา 9:00 น. วันที่ 18 มิถุนายน 2565 ผู้สื่อข่าว จ.ปราจีนบุรีรายงานว่า   ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.เกริกศิษฐ์ เนียมนัดฐ์ ผกก. สภ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี    ชุดจับกุมนำโดย  พ.ต.ท.วารินทร์ อินทร์ไตรรัตน์ รองผกก.สส.ฯ. พร้อม จนท.ตร.ชุดสืบสวน  สภ.ศรีมโหสถ   ได้ปิดล้อมตรวจค้น บ้านเป้าหมาย สัปดาห์ ที่ 3 ได้จับกุมตัวผู้ต้องหา   นายสุภัค พิชัยกุล  อายุ 45 ปี   ข้อหา  เสพยาเสพติดให้โทษประเภท1 (ยาบ้า)โดยผิดกฎหมาย   มียาเสพติดให้โทษประเภท1(ยาบ้า)ไว้ในความครอบครองโดยผิดกฎหมายพร้อมของกลาง   ยาบ้าจำนวน 3 เม็ด นายอนุวัตร ขยันกิจ อายุ 24 ปี  ข้อหา   เสพยาเสพติดให้โทษประเภท1(ยาบ้า)โดยผิดกฎหมาย   จึงนำส่ง พงส.สภ.ศรีมโหสถ  ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติม   อนึ่ง ก่อนหน้านี้  สภ.ศรีมโหสถ ได้ดำเนินโครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ" ขึ้นเพื่อให้ชุมชนได้นำรูปแบบไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ใช้ยาเสพติดในชุมชนของตน ในสถานการณ์ปัจจุบันถือว่า การเสพติดคือ การเจ็บป่วย เป็นโรคสมองติดยา และ เป็นภัยต่อสุขภาพที่สำคัญ ส่งผลกระทบถึงความมั่นคงของประเทศ แนวทางการช่วยเหลือบำบัดรักษาทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ วิธีดำเนินการ เพื่อพัฒนาการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร เพื่อให้เกิดกระบวนการป้องกัน แก้ไข และการบำบัดยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วม เพื่อสร้างรูปแบบการดำเนินงานชุมชนเข้มแข็ง ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

ในการดำเนินโครงการและจัดตั้งคณะทำงาน เป็นหมู่บ้านต้นแบบในการดำเนินการ ขั้นดำเนินการการบูรณาการเพื่อให้เกิดชุมชนเข้มแข็ง ทำการวิเคราะห์ชุมชน สร้างการเรียนรู้และการตัดสินใจร่วมกันของคนในชุมชน จัดทำแผนชุมชน การดำเนินกิจกรรมร่วมกันของคนในชุมชน การประเมินผลโดยชุมชน การบูรณาการเพื่อให้เกิดการบำบัดโดยชุมชนมีส่วนร่วม  อาทิ วิเคราะห์ , การบาบัดฟื้นฟูโดยมีส่วนร่วมของชุมชน (Community based treatment and rehabilitation: CBTX ) นำสู่ การจัดการแบบองค์รวม

 โดยการกำหนดบัญชีความต้องการที่จำเป็นของแต่ละบุคคล (สุขภาพ ครอบครัว การศึกษา การจ้างงาน และที่อยู่อาศัย) มีการประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดของภาคประชาสังคม ผู้บังคับใช้กฎหมาย และ ผู้ให้บริการทางด้านสุขภาพ กำหนดเครื่องมือในการดูแลผู้ใช้ยาเสพติดบนหลักฐานเชิงประจักษ์    ผู้ใช้ยาเสพติด ได้รับการแจ้งข้อมูลการบำบัดรักษาและสมัครใจมีส่วนร่วมในการบำบัดรักษา เคารพสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และพิทักษ์ความลับ ยอมรับว่าการติดซ้ำ เป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการรักษา และไม่ควรหยุดกระบวนการนำผู้ใช้ยาเสพติดให้เข้าถึงบริการอีกครั้ง

มีกระบวนการวิเคราะห์ การแยกชุมชน, ค้นหาผู้นำ/สร้างผู้นำ , การจัดเวทีประชาคม, สะท้อนข้อมูลในชุมชน, สร้างความสัมพันธ์ ร่วมมือ , การค้นหา ,คัดกรองในชุมชน, แบบระบุตัวตน , การวินิจฉัย (ทางการแพทย์ หรือทางการพยาบาล หรือ จาก อสม. หรือ คน ในชุมชนที่เคยผ่านการอบรมเครื่องมือคัดกรอง) และ แบ่งแยกความรุนแรง การสร้างแนวทางและการบำบัดโดยชุมชนมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง การสร้างภูมิคุ้มกันทางใจ การพื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการ การสร้างระบบการติดตาม การประเมินผล วัดผลความสำเร็จและพัฒนาต่อเนื่อง

มานิตย์   สนับบุญ/ปราจีนบุรี รายงาน