น้ำป่ามาแล้ว!ปลัดอำเภอไพรบึงลงพื้นที่ลุยออกตรวจเตรียมพร้อมรับน้ำท่วม

น้ำป่ามาแล้ว!ปลัดอำเภอไพรบึงลงพื้นที่ลุยออกตรวจเตรียมพร้อมรับน้ำท่วมad1

ศรีสะเกษ-น้ำป่ามาแล้ว ปลัดอำเภอไพรบึงลงพื้นที่ลุยออกตรวจเตรียมพร้อมรับน้ำท่วมพร้อมอำนวยความสดวกด้านการจราจร

ภายใต้การอำนวยการของนายบุญญาฤทธิ์ เยี่ยมยอด นายชลวิทย์ จันทราภรณ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ได้รับการมอบหมายจากนายบุญญาฤทธิ์ เยี่ยมยอด นายอำเภอไพรบึง จึงพร้อมด้วย นายไพรวรรณ  แก้วกัณหา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพรบึง , รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพรบึง , เจ้าหน้าที่ อบต.ไพรบึง , ผู้ใหญ่บ้านจังกระดาน ม.3

ผู้ใหญ่บ้านโพง ม.4,ผู้ใหญ่บ้านมะขาม ม.5,ผู้ใหญ่บ้านทุ่ม ม.11,ผู้ใหญ่บ้านกระแมด ม.12 ,ผู้ใหญ่บ้านกอก ม.13 และผู้ใหญ่บ้านภูมิ ม.14 ตำบลไพรบึง ร่วมลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์น้ำห้วยชลังก์ และบริเวณไกล้เคียงในพื้นที่ตำบลไพรบึง เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำเอ่อล้นตลิ่ง  เพื่อวางแนวทางรับมือ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าจากสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่นาของเกษตรกรในพื้นที่ต่อไป

อนึ่งอำเภอไพรบึงอยู่ในพื้นที่ลุ่มและใต้ทางน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยศาลา ซึ่งมีน้ำเกินความจุแล้วจะไหลลงพื้นที้นาและถนนในอำเภอไพรบึง จึงได้มีการเตรียมรับมือกับน้ำป่าเอาไว้ เพื่ิิอการช่วยเหลือได้อย่างเร่งด่วน
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้นาข้าวในที่ลุ่มถูกน้ำท่วมจมน้ำเป็นทะเลแล้ว

เสนาะ วรรักษ์/รายงาน